SWP

STOWARZYSZENIE "WSPÓLNOTA POLSKA"

2021-11-04 Ogólnoświatowy Konkurs Fotograficzny - Moja Ojczyzna Polska

Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" od 30 już lat sprawujące opiekę nad Polonią i Polakami za granicą, zaprasza do udziału w Ogólnoświatowym Konkursie Fotograficznym – "Moja Ojczyzna" organizowanym z okazji Święta 11 Listopada - Narodowego Święta Niepodległości. To data bliska sercu każdego patrioty, bo przypomina z jednej strony o nocy zaborów, pod którymi nasza ojczyzna znajdowała się aż przez 123 lata, z drugiej zaś o narodowo wyzwoleńczym zrywie naszych dziadów, którzy swoją mądrością i poświęceniem doprowadzili do wyzwolenia Polski i jej rozkwitu w okresie II Rzeczypospolitej.

Zachęcamy do przesłania zdjęcia, którego treść nawiązywałaby do tamtego wydarzenia, oddawała nasze przywiązanie do polskiej historii, kultury, języka czyli tego co konstytuuje naszą narodową tożsamość.

O KONKURSIE

Ogólnoświatowy Konkurs Fotograficzny - Moja Ojczyzna dedykowany jest Polonii i Polakom zamieszkałym za granicą.

Nie jest przewidziany udział osób zamieszkujących na stałe w Polsce.

Na konkurs można przesłać jedną pracę fotograficzną o tematyce związanej z 11 Listopada - Narodowym Świętem Niepodległości. Szczegóły dotyczące prac dostępne w regulaminie Konkursu.

W konkursie przewidziano cztery nagrody: główną w postaci czytnika Pocketbook oraz publikacji książkowych, dwóch nagród równorzędnych na które składać się będą gry planszowe i publikacje książkowe oraz wyróżnienia z nagrodami książkowymi. Wszyscy nagrodzeni i wyróżnieni otrzymają też pamiątkowe dyplomy.

Prace przyjmowane są do 15 listopada 2021 roku do godziny 23.59 czasu polskiego.

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem Konkursu dostępnym na naszej stronie internetowej / klawisz linku poniżej.


STRONA INTERNETOWA KONKURSU


Tematyka konkursu - Kilka słów o 11 listopada

Dzień 11 listopada, jako rocznica odzyskania przez Naród Polski niepodległego bytu państwowego i jako dzień po wsze czasy związany z wielkim imieniem Józefa Piłsudskiego, zwycięskiego Wodza Naczelnego w walkach o wolność Ojczyzny – jest uroczystym Świętem Niepodległości” – głosiła ustawa z 23 kwietnia 1937 roku.

Narodowe Święto Niepodległości jest w Polsce świętem państwowym obchodzonym corocznie 11 listopada dla upamiętnienia odzyskania niepodległości przez Polskę w 1918, po 123 latach zaborów (1795–1918).

Data święta upamiętniającego odzyskanie przez Polskę niepodległości po 123 latach zaborów, była w II Rzeczypospolitej sprawą dyskusyjną. W okresie międzywojennym toczono ostre spory o to, które z wydarzeń jesieni 1918 r. uznać należy za symboliczny moment odzyskania przez Polskę niepodległości.

Z punktu widzenia piłsudczyków najważniejszym wydarzeniem było przybycie 10 listopada do Warszawy z magdeburskiej twierdzy Józefa Piłsudskiego. Z kolei lewica przekonywała o znaczeniu utworzonego w Lublinie rządu Ignacego Daszyńskiego, ale ostatecznie to jednak 11 listopada był obchodzony jako nieoficjalne Święto Niepodległości, celebrowane zwłaszcza przez wojskowych. Data ta upamiętniała dzień, w którym Rada Regencyjna przekazała Józefowi Piłsudskiemu władzę wojskową oraz naczelne dowództwo podległych jej wojsk polskich. Także 11 listopada Niemcy podpisały we francuskim Compiegne zawieszenie broni kończące I wojnę światową.

W II Rzeczypospolitej święto to oficjalnie obchodzono tylko dwa razy. Później zostało zakazane. Najpierw przez władze okupacyjne – niemieckie i sowieckie – a następnie, na przeszło czterdzieści lat, przez przywódców PRL.

Dzień 11 listopada 1918 roku został uznany za formalną datę odzyskania przez Polskę niepodległości dopiero w 1926 roku, mimo że obchodzono go już wcześniej. W okólniku wydanym 8 listopada 1926 przez prezesa Rady Ministrów Józefa Piłsudskiego, który ustanawiał dzień 11 listopada dniem wolnym od pracy w administracji rządowej, czytamy: „W dniu 11 listopada państwo polskie obchodzić będzie 8 rocznicę zrzucenia jarzma niewoli i uzyskania pełnej, faktycznej niezawisłości. Data powyższa winna pozostać w stałej pamięci społeczeństwa i utrwalić się w umysłach młodego pokolenia, które w zaraniu swego życia powinno odczuwać doniosłość i uroczystość tego pamiętnego dnia”.

Pierwsze obchody Święta Niepodległości, 11 listopada 1919 r., odbywały się w trudnych warunkach — trwały bowiem walki o kształt granic odrodzonej przed rokiem Polski. Rok później, w związku z drugą rocznicą odzyskania niepodległości, Józef Piłsudski otrzymał buławę marszałkowską. Z kolei z okazji 11 listopada 1928 r. stołeczny Plac Saski nazwano Placem Marszałka Józefa Piłsudskiego. Tego roku uroczyście świętowano 10-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości. W stolicy gmachy państwowe udekorowano girlandami i flagami narodowymi, a na Starym Mieście miał miejsce uroczysty pochód żołnierzy odtwarzających historyczne oddziały walczące o wolność Polski.

W 1932 r. Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego uznało 11 listopada za dzień wolny od nauki, który "powinien być wykorzystywany do celów wychowawczego oddziaływania na młodzież w duchu obywatelsko-państwowym na tle wydarzeń dziejowych z tym dniem związanych". W Święto Niepodległości 1934 r. schorowany marszałek Piłsudski ostatni raz odebrał defiladę wojskową na Polu Mokotowskim. Dopiero dwa lata po jego śmierci, w 1937 r., Sejm RP ustanowił państwowe obchody Święta Niepodległości. Ustawa z 23 kwietnia tego roku głosiła, że „Dzień 11 listopada, jako rocznica odzyskania przez Naród Polski niepodległego bytu państwowego i jako dzień po wsze czasy związany z wielkim imieniem Józefa Piłsudskiego, zwycięskiego Wodza Narodu w walkach o wolność Ojczyzny — jest uroczystym Świętem Niepodległości".

W latach 1939-1944 oficjalne lub jawne obchodzenie Święta Niepodległości było niemożliwe. W roku 1945 władze komunistyczne świętem państwowym uczyniły dzień 22 lipca, rocznicę ogłoszenia Manifestu PKWN.

W okresie PRL Święto Niepodległości zostało zakazane. Jakiekolwiek próby kultywowania obchodów dnia 11 listopada groziły surowymi represjami ze strony władz. Mimo to, w latach 70. przed Grobem Nieznanego Żołnierza odbywały się patriotyczne manifestacje, które władze uznawały za nielegalne zgromadzenia. Po raz ostatni zostały one rozpędzone przez milicję w 1988 r., w 70. rocznicę odzyskania niepodległości.

Święto Niepodległości 11 listopada przywrócono ustawą sejmową w 1989 roku. Obecnie jest dniem wolnym od pracy, uroczyście świętowanym w całym kraju. Centralne obchody, w których uczestniczą przedstawiciele najwyższych władz państwowych, są organizowane przed Grobem Nieznanego Żołnierza na pl. Piłsudskiego w Warszawie.ZADANIE PUBLICZNE FINANSOWANE JEST ZE ŚRODKÓW
KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW
W RAMACH KONKURSU "POLONIA I POLACY ZA GRANICĄ 2021."

NAZWA ZADANIA: WSPARCIE ORGANIZACJI WYDARZEŃ KULTURALNYCH DLA POLONII I POLAKÓW

ORGANIZATOR - STOWARZYSZENIE "WSPÓLNOTA POLSKA"

PATRONAT MEDIALNY - POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNA SWPSTOWARZYSZENIE "WSPÓLNOTA POLSKA" - SYGNATARIUSZ KAMPANII SPOŁECZNEJ "JEST NAS 60 MILIONÓW"
Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2021

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów