SWP

STOWARZYSZENIE "WSPÓLNOTA POLSKA"

2020-01-20 Przedsięwzięcie polonijne XXX-lecia - zgłoszenia Polska

7 lutego 2020 roku minie 30 lat od chwili powołania Stowarzyszenia "Wspólnota Polska". Z tej okazji Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” ogłasza konkurs na przedsięwzięcie polonijne XXX-lecia. Udostępniamy tym samym formularz zgłoszeniowy dla zainteresowanych osób i organizacji.

Uprzejmie prosimy o nadsyłanie propozycji wraz z uzasadnieniem – zgodnie z przedstawionym poniżej formularzem - do dnia 9 marca 2020 r., na adres konkurs30@swp.org.pl.

Zgłoszenia mogą dotyczyć wszelkich przedsięwzięć służących Polonii i Polakom z zagranicy, bądź przez organizacje polonijne realizowanych, w których Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” miało udział organizacyjny lub finansowy, a które w istotny sposób przyczyniły się do poprawy funkcjonowania środowisk, umacniały narodową tożsamość, promowały wiedzę o historii i dniu dzisiejszym Polonii i Polaków na Wschodzie, wspierały profesjonalizację edukacyjnych i kulturalnych inicjatyw Polonii.

W konkursie mogą brać udział organizacje polonijne (wyłącznie!) które współpracowały ze Stowarzyszeniem "Wspólnota Polska" przy realizacji przedsięwzięć opisanych powyżej.

Kategorie, w których będą przyjmowane zgłoszenia to:
Inwestycje - Kultura - Sport - Edukacja - Promocja - Media


Zgłoszenia wraz z uzasadnianiem zostaną poddane ocenie przez komisję konkursową.

Wyniki zostaną opublikowane na stronie Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”.

Wyróżnione inicjatywy zostaną zaprezentowane na okolicznościowej wystawie i w rocznicowym wydawnictwie.


DO POBRANIA:

Formularz zgłoszeniowy do konkursu - wersja poglądowa PDF

Formularz zgłoszeniowy do konkursu - wersja do wypełnienia MSWord


UWAGA - Należy wypełnić wszystkie zaznaczone pola oraz przesłać wymagane załączniki.STOWARZYSZENIE "WSPÓLNOTA POLSKA" - SYGNATARIUSZ KAMPANII SPOŁECZNEJ "JEST NAS 60 MILIONÓW"