EDUKACJA POLONIJNA WE WSPÓLNOCIE POLSKIEJ
Program szkół patronackich

Oddział Podlaski

Szkoła Podstawowa nr 15 im. M. Skłodowskiej-Curie w Białymstoku i Borskuńska Szkoła Średnia w Borskunach
IV LO im. C.K. Norwida w Białymstoku i Szkoła Średnia nr 1 w Mejszagole
Szkoła Podstawowa nr 26 im. S. Staszica w Białymstoku i Butrymańska Szkoła Średnia w Butrymańcach
Publiczne Gimnazjum nr 6 w Białymstoku i Szkoła Średnia im. J. Słowackiego w Bezdanach
I LO im. A. Mickiewicza w Białymstoku i Szkoła Średnia im. M. Balińskiego w Jaszunach
Szkoła Podstawowa nr 51 w Białymstoku i Szkoła Podstawowa w Bogumieliszkach
Szkoła Podstawowa nr 6 im. A. Kujałowicz w Białymstoku i Szkoła Podstawowa w Koleśnikach
Prywatna Szkoła Podstawowa nr 8 w Białymstoku i Akmeńska Szkoła Podstawowa w Kamionce
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zabłudowie i Szkoła Średnia w Mościszkach


Oddział w Chełmie

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7 im. gen. Wł. Sikorskiego w Chełmie i Szkoła-Przedszkole " Wilia" z Wilna


Oddział Lubuski

IV LO im. T. Kotarbińkiego w Gorzowie Wielkopolskim i Mickuńska Szkoła Średnia w Mickunach
Zespół Szkół Odzieżowych im. K. Kieślowskiego w Gorzowie Wielkopolskim i Średnia Szkoła nr 5 im. J. Lelewela w Wilnie


Oddział w Koszalinie

Szkoła Katolicka przy parafii p.w. św. Ducha w Koszalinie i Szkoła Podstawowa w Egliszkach
Szkoła Podstawowa nr 4 w Kołobrzegu i Szkoła Średnia im. S. Konarskiego w Wilnie
Zespół Szkół Rolniczych im. W. Witosa w Boninie k/Koszalina i Wyższa Szkoła Rolnicza w Białej Vace
Szkoła Podstawowa w Korlinie pow. Sławno i SzkołaŚrednia w Ejszyszkach


Oddział Krakowski

Gimnazjum nr 29 im. Jana Pawła II w Krakowie i Szkoła Średnia im. W. Syrokomli w Wilnie
Szkoła Podstawowa nr 117 im. Kongregacji Kupieckiej w Krakowie i szkoły w Płacieniszkach, Tarakańcach i Piekliszkach
Zespół Szkół Turystyczno-Hotelarskich w Zakopanem i Szkoła Polska w Jęczmieniszkach


Oddział w Lublinie

Szkoła Podstawowa im. J. I. Kraszewskiego w Lublinie oraz Szkoła Podstawowa w Kałuszynie i Szkoła Średnia im. J. I. Kraszewskiego w Nowej Wilejce


Oddział w Łomży

Szkoła Podstawowa nr 10 im. Jana Pawła II w Łomży i Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła w Wilnie, Szkoła-Przedszkole " Wilia" w Wilnie oraz Dajnowska Szkoła Podstawowa w Dajnowie
Zespół Szkół Szkolno Przedszkolnych w Śniadowie i Szkoła Średnia w Butrymańcach


Oddział w Łodzi

Gimnazjum nr 30 im. Adama Mickiewicza w Łodzi i Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Wilnie
XXXIII LO im. Armii Krajowej w Łodzi i Średnia Szkoła Polska w Bujwidzach
Katolickie Gimnazjum i Liceum im. Jana Pawła II w Łodzi i Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie
Szkoła Podstawowa nr 38 im. dr H. Jordana w Łodzi i Średnia Szkoła Polska w Rakańcach
Szkoła Podstawowa nr 7 w Łodzi i Średnia Szkoła Polska w Ławaryszkach
Gimnazjum nr 3 w Sieradzu i ŚredniaSzkoła Polska w Mościszkach
Szkoła Podstawowa nr 3 w Pabianicach i Średnia Szkoła Polska w Bujwidzach


Oddział w Słupsku

Szkoła Podstawowa nr 10 im. Polonii w Słupsku i Czużakampska Szkoła Podstawowa w Czużakampie rej. solecznicki oraz Wileńska Szkoła Początkowa "Żaliakalnis" w Wilnie


Oddział Wielkopolski

Szkoła Podstawowa nr 79 w Poznaniu i Podborska Szkoła Podstawowa w Podborzu
25 Liceum im. gen. J. Zamoyskiego w Poznaniu i Solecznicka Szkoła Średnia


Oddział Północnomazowiecki

Zespół Szkół nr 4 z klasami sportowymi w Pułtusku i Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie


Oddział Kujawsko-Pomorski

IV Liceum Ogólnokształcące w Toruniu i Szkoła Podstawowa w Suderwie
Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Marzęcicach i Szkoła Specjalna oraz Dom Dziecka w Solecznikach
Szkoła Podstawowa w Tereszewie i Szkoła Specjalna w Solecznikach
Szkoła Muzyczna I stopnia w Chełmży i Szkoła Muzyczna w Ejszyszkach
Publiczne Gimnazjum w Podwiesku i SzkołaŚrednia w Koleśnikach
Zespół Publicznych Szkół nr 1 w Żninie i Szkoła Średnia w Jaszunach


Oddział Warmińsko-Mazurski

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Armii Krajowej w Ostródzie i Szkoła Średnia im. J.I. Kraszewskiego w Nowej Wilejce

Oddział Lubuski

II LO im. M. Curie-Skłodowskiej w Gorzowie Wielkopolskim i Szkoła Średnia nr 3 w Stanisławowie


Oddział Krakowski

VII Liceum Ogólnokształcące im. Z. Nałkowskiej w Krakowie i Szkoła Średnia im. Marii Magdaleny we Lwowie
Gimnazjum nr 1 im. Sz. Konarskiego w Krakowie i Szkoła Polska w Gródku Podolskim
Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące w Wieliczce i Szkoła Średnia im. Marii Konopnickiej we Lwowie


Oddział w Lublinie

Szkoła Podstawowa nr 47 w Lublinie i Szkoła Podstawowa im. J. Kraszewskiego w Żytomierzu


Oddział w Łomży

Zespół Szkół Samorządowych w Nowogrodzie i Szkoła Podstawowa w Susłach


Oddział Północnomazowiecki

Zespół Szkół nr 4 z klasami sportowymi w Pułtusku i Szkoła Średnia nr 24 im. M. Konopnickiej we Lwowie

Oddział Krakowski

Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Białym Dunajcu i Szkoła Polska w Dyneburgu


Oddział w Łomży

Szkoła Podstawowa nr 5 w Łomży oraz Zespół Szkół Szkolno-Przedszkolnych w Śniadowie i Średnia Szkoła Polska w Daugavpilsie

# Nazwa szkoły w Polsce Adres, telefon i e-mail Data podpisania umowy Nazwa szkoły za granicą Adres, telefon i e-mail
1 Szkoła Podstawowa Nr 10 w Siedlcach
Dyr. Daniel Wiszniewski
08-110 Siedlce,
ul. Mazurska 10
tel.: 25/632-95-99
sp10sie@poczta.onet.pl
26.04.2002 Społeczna Szkoła Polska w Baranowiczach
Dyr. Elżbieta Dołęga-Wrzosek
Białoruś 225320 Baranowicze
ul. Caruka 43
tel.: 00375/163/422567
klubpb@poczta.onet.pl
2 Szkoła Podstawowa Nr 11 W Siedlcach
Dyr. Małgorzata Szostek
08-110 Siedlce
ul. Wiśniowa 5
tel.: 25/644-36-84
sp11@siedlce.home.pl
18.05.2004 Szkoła Średnia Nr 8 z polskim językiem nauczania w Wołkowysku
Dyr. Halina Bułaj
Białoruś 231900 Wołkowysk
ul. Pankowej 7A
tel.: 00375/1512/21623 lub 20617
sh8pl@yandex.ru
3 Zespół Oświatowy w Stoku Lackim
Dyr. Milena Królikowska
Wicedyr. Marzena Staręga
08-110 Siedlce
Stok Lacki, ul. Siedlecka 135
tel.: 25/633-08-55
stok@gminasiedlce.pl
18.05.2004 Szkoła Średnia Nr 36 z polskim językiem nauczania w Grodnie
Dyr. Danuta Surmacz
Białoruś 230023 Grodno
ul. Kurczatowa 48A
Tel.: 00375/152/331731 +375/336-851-710
4 Szkoła Podstawowa w Kałuszynie
Dyr. Marek Pachnik
05-310 Kałuszyn
ul. Pocztowa 4
tel.: 25/757-60-21
sp@kaluszyn.pl
14.10.2005 Wileńska Szkoła Średnia im. Józefa Ignacego Kraszewskiego w Nowej Wilejce
Dyr. Helena Juchniewicz
Litwa 900787 11109 Vilnius-48
ul. Rangiagelin 15
tel.: 00370/52/2671527
5 Zespół Szkół Niepublicznych w Izdebkach-Kosnach
Dyr. Beata Sieczkiewicz
08-111 Krzesk
Izdebki Kosny 38
tel.: 25/642-64-11
kosny@interia.pl
10.12.2005 Szkoła Średnia W Porzeczu
Dyr. Marina Ostrowska
z-ca dyr Alicja Korets
Białoruś Porzecze
Tel.: 00375/152/993247