WNIOSKI O DOFINANSOWANIE

ROK 2016


KLIKNIJ W TYTUŁ ŻEBY ROZWINĄĆ TREŚĆ


W 2016 r. Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" realizuje 23 projekty zlecone przez Kancelarię Senatu RP w ramach sprawowania opieki Senatu nad Polonią i Polakami za granicą.

 • 196/2016, Brazylia, Argentyna, Austria, Niemcy, Hiszpania, Holandia, Czarnogóra, Australia, USA, Kanada, Lato z Polską - kolonie integracyjno-edukacyjne w Polsce dla dzieci i młodzieży z Zachodu
 • 79/2016,  Argentyna, Brazylia, A to Polska właśnie
 • 195/2016, Bułgaria, Czechy, Mołdawia, Węgry, Azerbejdżan, Turkmenistan, Uzbekistan, Lato z Polską - kolonie integracyjno-edukacyjne w Polsce dla dzieci i młodzieży ze Wschodu
 • 28/2016, Czechy, Chorwacja, Łotwa, Słowacja, Węgry, Dania, Austria, Francja, Niemcy, Szwecja, Włochy, W. Brytania, USA, Rosja, Argentyna, Świat opisany po polsku - wsparcie mediów polonijnych na świecie
 • 85/2016, Litwa, Białoruś, Ukraina, Czechy, Łotwa, Słowacja, Węgry, Mołdawia, Niemcy, Austria, Francja, Dania, Islandia, Hiszpania, Szwajcaria, USA, Australia, Bułgaria, Chorwacja, Serbia, Rosja, Gruzja, Armenia, Kazachstan, Brazylia, Izrael, Aktywność kulturalna Polonii i Polaków oraz promocja Polski poza granicami
 • 180/2016, Kazachstan, Przygotowanie do repatriacji
 • 118/2016, cały świat, Polonia na strat! - Polonia i Polacy aktywni sportowo
 • 42/2016, Ukraina, Rosja, Litwa, Cały świat - inwestycje w infrastrukturę Domów Polskich i instytucji polonijnych
 • 44/2016, Litwa, Białoruś, Ukraina, Czechy Łotwa, Węgry, Mołdawia, Rosja, Gruzja, Armenia, Kazachstan, Uzbekistan, Kirgistan, Azerbejdżan,      Wspieranie działalności statutowej struktur polonijnych
 • 19/2016, Gruzja, Armenia, Brazylia, Edukacja polonijna - szkoła w działaniu
 • 203/2016, Litwa, Białoruś, Ukraina, Czechy, Poznaj swój kraj. Granty dla Polonii
 • 142/2016, cały świat, Polacy razem
 • 154/2016, Litwa, Białoruś, Ukraina, USA, Zakotwiczeni w wartościach w perspektywie warsztatów coachingu liderskiego i kongresu nauczycieli polonijnych
 • 14/2016, USA, Kanada, Australia, Wsparcie oświaty polonijnej w USA, Kanadzie i Australii
 • 47/2016, Wielka Brytania, Niemcy, Austria, Francja, Szwecja, Belgia, Dania, Hiszpania, Bułgaria, Estonia, Finlandia, Brazylia, Argentyna, Wspieranie działalności statutowej organizacji polonijnych oraz struktur o charakterze regionalnym i globalnym
 • 5/2016, Wielka Brytania, Wsparcie działalności polskich szkół uzupełniających w Wielkiej Brytanii
 • 7/2016, Niemcy, Wsparcie edukacji polonijnej w Niemczech
 • 86/2016, Litwa, Ukraina, Czechy, Austria, Wielka Brytania, Rosja, Kazachstan, USA, Australia, Kultura i promocja Polski poza granicami kraju
 • 174/2016, Ukraina, Litwa, Białoruś, Kazachstan i inne, Wzmacnianie potencjału młodzieży polskiego pochodzenia studiującej w Polsce
 • 34/2016, Litwa, Litwa - inwestycje w infrastrukturę placówek edukacyjnych
 • 39/2016, Wielka Brytania, Łotwa, Cały świat - inwestycje w infrastrukturę placówek edukacyjnych
 • 127/2016,  cały świat, Kontakty i więzi z Polską - kultura jako fundament tożsamości
 • 161/2016,  Polska, I Forum Polonii Amerykańskiej w Polsce – realizacja przez Województwo Podkarpackie i Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" 

W 2016 r. Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" realizuje 3 projekty zlecone przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w ramach zadania publicznego "Organizowanie kolonii i innych form letniego wypoczynku dzieci i młodzieży polonijnej oraz doskonalenia zawodowego nauczycieli prowadzących nauczanie języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej oraz innych przedmiotów nauczanych w języku polskim za granicą.".

 

 • MEN/2016/DSWM/487, cały świat, Staże językowo-przedmiotowo-metodyczne i wizyty studyjne
 • MEN/2016/DSWM/488, cały świat, Organizacja szkoleń doskonalących umiejętności przedmiotowe, metodyczne, psychologiczne oraz z zakresu zarządzania szkołą
 • MEN/2016/DSWM/492, cały świat, Organizowanie w Polsce obozów edukacyjnych dla młodzieżowych animatorów środowisk polskich za granicą