WNIOSKI O DOFINANSOWANIE

ROK 2015


KLIKNIJ W TYTUŁ ŻEBY ROZWINĄĆ TREŚĆ


W 2015 r. Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" realizuje 29 projektów zleconych przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w ramach konkursu na realizację zadania "Współpraca z Polonią i Polakami za granicą w 2015 r.".

 • 63/2015, Niemcy, Z językiem polskim za pan brat          
 • 416/2015, USA, Wsparcie dla szkół nauczających języka polskiego, w języku polskim i o Polsce w USA
 • 430/2015, Rosja, Wsparcie mediów polonijnych w Rosji              
 • 420/2015, Łotwa, Polski głos nad Dźwiną           
 • 418/2015, cały świat, Świat Polonii
 • 426/2015, Niemcy, Wielka Brytania, Szwecja, Irlandia, Francja, Belgia, Ukraina, Rosja, Litwa, Przyszłość mediów polonijnych w Europie 
 • 424/2015,  Czechy, Słowacja, Chorwacja, Dania, Szwecja, Niemcy, Węgry,  Świat opisany po polsku - wsparcie prasy polonijnej w Europie i USA        
 • 61/2015, Ukraina, Inwestycje w infrastrukturę Domów Polskich i instytucji polonijnych
 • 68/2015, Litwa, Wielka Brytania, Inwestycje w infrastrukturę placówek oświatowych
 • 59/2015, Bułgaria, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Węgry, Wspieranie działalności statutowej struktur polonijnych w Bułgarii, Czechach, Estonii, na Litwie, Łotwie,  na Węgrzech
 • 57/2015, Ukraina, Mołdawia, Białoruś, Rosja, Kraje Kaukazu i Azji Śr.-Wsch., Wspieranie działalności statutowej struktur polonijnych na Ukrainie, w Mołdawii, na Białorusi, w Rosji, Armenii, Gruzji, Kazachstanie, Kirgistanie, Uzbekistanie,   
 • 66/2015, Wielka Brytania, Argentyna, Szwecja, Niemcy, Kanada, Austria, Dania, Finlandia, Wspieranie działalności statutowej struktur polonijnych w Europie Środkowej i Zachodniej, Skandynawii oraz Ameryce Północnej i Południowej    
 • 423/2015, Litwa, Wielka Brytania, Irlandia, USA, Ukraina, Polonijny Instytut Gospodarczy
 • 64/2015, Gruzja, Polski Kaukaz
 • 67/2015, Niemcy, Austria, Francja, Hiszpania, Irlandia, Wielka Brytania, Dania, USA, Z Polską przez świat           
 • 65/2015, Białoruś, Cudze znamy, swoje chwalimy - upowszechnienie dorobku kultury polskiej oraz wzmacnianie tożsamości narodowej Polaków na Białorusi   
 • 71/2015, Ukraina, Pamiętać.  Promować.  Dziedziczyć. Kształtowanie tożsamości kulturowej Polaków na Ukrainie              
 • 58/2015, Litwa,  Szlakiem polskiej kultury, tradycji i obyczajów na Litwie            
 • 62/2015, Rosja,  Od Smoleńska po Kamczatkę - w kręgu kultury polskiej w Rosji             
 • 60/2015, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Słowacja, Węgry,  Środek Europy - centrum polonijnych działań kulturalnych              
 • 56/2015, Białoruś, Grodzieński Ośrodek Dydaktyczny   
 • 414/2015, cały świat, Kultura jako łącznik tradycji ze współczesnością, historii z przyszłością, Polonii z Polską 
 • 70/2015, cały świat, Dzień dobry, Polsko             
 • 428/2015, cały świat, Polacy razem - aktywnie, na sportowo!  
 • 69/2015, cały świat, Inwestycja w kapitał ludzki - pomoc stypendialna dla młodzieży polskiego pochodzenia realizującej naukę w Polsce      
 • 343/M2015, Wielka Brytania, Wsparcie dla szkół nauczających języka polskiego, w języku polskim i o Polsce  
 • 308/M/2015, Ukraina, Inwestycje w infrastrukturę szkolną
 • 206/M/2015, Litwa, Inwestycje w infrastrukturę szkolną
 • 351/M/2015, Czechy, Inwestycje w infrastrukturę szkolną i przedszkolną

W 2015 r. Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" realizuje 4 projekty zlecone przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w ramach zadania publicznego " Wspieranie oświaty polonijnej w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz organizowania kolonii i innych form letniego wypoczynku dzieci i młodzieży w 2015 r.".

 • KP/2015/97, cały świat, Wsparcie metodyczne nauczycieli polonijnych  
 • KP/2015/64, Litwa, Białoruś, Ukraina, Czechy, Rumunia, Rosja, Kaukaz, Azja Centralna, Lato z Polską
 • KP/2015/65, USA, Kanada, Australia, Brazylia, Argentyna, Bułgaria, Mołdawia, W. Brytania, Niemcy, Hiszpania, Czarnogóra, Lato z Polską
 • KP/2015/36, cały świat, Akademia Liderów Stowarzyszenia "Wspólnota Polska"