WSPÓLNOTA POLSKA DLA MŁODZIEŻY

STYPENDIA STOWARZYSZENIA "WSPÓLNOTA POLSKA"STYPENDIA STRONA GŁÓWNA WNIOSKI O STYPENDIA - CO MUSISZ WIEDZIEĆ GENERATOR WNIOSKÓW O STYPENDIA

Stypendia Stowarzyszenia "wspólnota polska" w poszczególnych latach

STYPENDIA 2019 STYPENDIA 2018 STYPENDIA 2017 STYPENDIA 2016 STYPENDIA 2015STYPENDIA ROK 2019

Rozpoczynamy nabór na stypendia
Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" w semestrze jesiennym 2019.STYPENDIA SOCJALNE I NAUKOWE - SEMESTR WIOSENNY 2019 - podsumowanie


W semestrze wiosennym aż 110 studentów bądź też uczniów zostało Stypendystami Stowarzyszenia ,,Wspólnota Polska”. 26 z nich otrzymało stypendium socjalne, natomiast 85- naukowe.


STYPENDIUM SOCJALNE

Stypendia naukowe w tym semestrze dofinansowane zostało ze środkó Senatu RP

Stypendia socjalne otrzymało 7 studentów/uczniów z Białorusi, 6 z Ukrainy, 2 z Litwy, 2 z Rosji i po 1 z następujących państw: Argentyny, Bośni i Hercegowiny, Bułgarii, Grecji, Hiszpanii, Kazachstanu, Mołdowy, Paragwaju i Rumunii.

STYPENDIUM NAUKOWE

Stypendia naukowe w tym semestrze dofinansowane zostało z 2 źródeł: Senatu RP i PZU. Ogółem stypendium naukowe przyznano 85 studentom bądź uczniom.

Największa grupa stypendystów naukowych pochodzi z Ukrainy aż 24 osoby. 13 z Litwy, 8 z Białorusi, 5- Serbia, Brazylia, 4- Rosja Rumunia, 3-Mołdowa, Polska, Republika Czeska, Włochy, 2 z Węgier, 1-Austria, Islandia, Kazachstan, Maroko, Tunezja, USA, Uzbekistan, Wielka Brytania.


ZE ŚRODKÓW SENATU

Ze środków Senatu RP zostało zrealizowanych 67 stypendium. Większość z nich trafiło do stypendystów z Ukrainy- 16, 11- Litwy, 6- Białorusi, 5- Serbii, Brazylii, 4-Rumunia, 3- Polska, Włochy, 2- Respublika Czeska, Rosja, Węgry, 1- Austria, Islandia, Kazachstan, Maroko, Mołdowa, Tunezja, USA, Wielka Brytania.

Z DOFINANSOWANIA PZU

Z dofinansowania PZU skorzystało 18 uczniów/studentów. 8 z Ukrainy, 2- Rosji, Mołdowy, Litwy, Białorusi oraz 1- Uzbekistanu i Republiki Czeskiej.
Działanie realizowane jest ze środków Kancelarii Senatu RP w ramach konkursu „Współpraca z Polonią i Polakami za granicą w 2019 r.”.
Partner projektuProjekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów