"Stowarzyszenie Wspólnota Polska"
STYPENDIA

STOWARZYSZENIA "WSPÓLNOTA POLSKA"
STYPENDIA STRONA GŁÓWNA WNIOSKI O STYPENDIA - CO MUSISZ WIEDZIEĆ GENERATOR WNIOSKÓW O STYPENDIA

Stypendia Stowarzyszenia "wspólnota polska" w poszczególnych latach

STYPENDIA 2018 STYPENDIA 2017 STYPENDIA 2016 STYPENDIA 2015


STYPENDIA ROK 2018DRODZY STUDENCI

Dziękujemy za wszystkie wnioski na stypendia naukowe i socjalne – semestr wiosenny 2018.
Komisja stypendialna dokonała szczegółowej analizy nadesłanych dokumentów zgodnie z obowiązującym regulaminem.
Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc nie wszystkie aplikacje zostały rozpatrzone pozytywnie.
Zapraszamy do udziału w kolejnej turze programu stypendialnego – semestr jesienny 2018.


Poniżej listy stypendystów, którzy otrzymali stypendia w semestrze wiosennym 2018 w dwóch kategoriach:
Projekt ze środków Kancelarii Senatu RP w ramach sprawowania opieki Senatu nad Polonią i Polakami za granicą.

facebook