STYPENDIA

STOWARZYSZENIA "WSPÓLNOTA POLSKA"
STYPENDIA STRONA GŁÓWNA WNIOSKI O STYPENDIA - CO MUSISZ WIEDZIEĆ GENERATOR WNIOSKÓW O STYPENDIA

Stypendia Stowarzyszenia "wspólnota polska" w poszczególnych latach

STYPENDIA 2018 STYPENDIA 2017 STYPENDIA 2016 STYPENDIA 2015


STYPENDIA ROK 2018OTWIERAMY NABÓR

Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” ogłasza, że 1 października 2018 r. uruchomiony zostanie nabór wniosków na stypendia socjalne i naukowe – Semestr Jesienny.

Jeżeli jesteś Uczniem/Uczennicą/Studentem/Studentką/Doktorantem/Doktorantką polskiego pochodzenia, urodziłaś/urodziłeś się za granicą lub od co najmniej 5 lat mieszkasz poza Polską:

  • uczysz się albo studiujesz w Polsce
  • uczysz się albo studiujesz za granicą
  • posługujesz się językiem polskim w stopniu komunikatywnym
  • aktywnie działasz na rzecz środowiska polonijnego w swoim kraju lub rozwijasz współpracę z organizacjami wspierającymi Polonię
  • wyróżniasz się dobrymi wynikami w nauce lub znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej

Wybierz właściwy rodzaj stypendium i złóż wniosek do Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, więcej informacji: regulamin, formularz na stronie Stowarzyszenia www.wspolnota-polska.org.pl

TERMIN ZAKOŃCZENIA NABORU 5.11.2018 R.Działanie realizowane jest ze środków Kancelarii Senatu RP w ramach konkursu „Współpraca z Polonią i Polakami za granicą w 2018 r.”.DRODZY STUDENCI

Dziękujemy za wszystkie wnioski na stypendia naukowe i socjalne – semestr wiosenny 2018.
Komisja stypendialna dokonała szczegółowej analizy nadesłanych dokumentów zgodnie z obowiązującym regulaminem.
Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc nie wszystkie aplikacje zostały rozpatrzone pozytywnie.
Zapraszamy do udziału w kolejnej turze programu stypendialnego – semestr jesienny 2018.


Poniżej listy stypendystów, którzy otrzymali stypendia w semestrze wiosennym 2018 w dwóch kategoriach:
Projekt ze środków Kancelarii Senatu RP w ramach sprawowania opieki Senatu nad Polonią i Polakami za granicą.

facebook