WNIOSKI O DOFINANSOWANIE

ROK 2018


KLIKNIJ W TYTUŁ ŻEBY ROZWINĄĆ TREŚĆ


ZASADY I WARUNKI UBIEGANIA SIĘ O DOFINANSOWANIE STOWARZYSZENIA "WSPÓLNOTA POLSKA"
ZE ŚRODKÓW KANCELARII SENATU RP NA ROK 2018


1. Organizacja ubiegająca się o przyznanie dofinansowania powinna przesłać kompletnie wypełniony  wniosek, najlepiej w wersji elektronicznej (format doc.), z podaniem kwot w złotych polskich.


2. Wypełniony wniosek należy przesłać do dnia 15 września 2017 roku (dla projektów na rok 2018):

  • pocztą elektroniczną na adres e-mail: swp@swp.org.pl, (zalecane)
  • faxem: (+48 22) 556 90 43,
  • lub pocztą tradycyjną na adres:

Stowarzyszenie "Wspólnota Polska"
Krakowskie Przedmieście 64, 00-322 Warszawa.


3. Wnioskowane dofinansowanie powinno dotyczyć projektów niedochodowych, które odbywać się będą w roku dotacji i będą mogły być rozliczone do końca roku.


4. Na każdy projekt powinien być wypełniony osobny wniosek.


5.  W przypadku organizacji, które składają wniosek po raz pierwszy, należy dołączyć:

  •  sprawozdanie z działalności z ostatnich dwóch lat,
  •  wyciąg z rejestru stowarzyszeń - jeżeli organizacja jest zarejestrowana,
  •  statut.

6. Organizacja nie powinna równocześnie składać tego samego wniosku do innego stowarzyszenia lub fundacji ubiegającej się o datację ze środków Kancelarii Senatu RP.

7. Nierozliczenie w terminie dotacji z bieżącego roku uniemożliwi przyznanie dotacji na rok następny.Wnioski do pobrania:

WniosekSWP2018.doc

WniosekSWP2018czasopismo.doc

Wniosek_inwestycyjny_2018.doc

Wniosek_wydawniczy_2018.doc

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2021

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów