KRAJ-EMIGRACJA

RZYM 1990. KONFERENCJA POD PATRONATEM OJCA ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II


W trzydziestolecie istnienia Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" przypominamy wydarzenie, które legło u podstaw wszelkiej aktywności polonijnej oraz misji realizowanej przez "Wspólnotę Polską" w kolejnych latach. Była nim konferencja "Kraj Emigracja" zorganizowana w dniach 26-30 X 1990 r. w Rzymie, pod patronatem Ojca Świętego Jana Pawła II, w której uczestniczyło 89 przedstawicieli organizacji polskich i polonijnych z 22 krajów świata, oraz 24-osobowa delegacja „Wspólnoty Polskiej". W konferencji udział wzięli także duszpasterze Polaków poza granicami kraju wraz z delegatem Prymasa Polski do spraw duszpasterstwa emigracji ks. bp. Szczepanem Wesołym. Konferencję zaszczycił swą obecnością ks. kard. Józef Glemp, Prymas Polski.


List uczestników Konferencji do Prezesa Rady Ministrów Tadeusza Mazowieckiego


Konferencja Polaków z Kraju i całego świata, Polonii i wszystkich osób pochodzenia polskiego, zorganizowana przez Radę Koordynacyjną Polonii Wolnego Świata i Stowarzyszenie „WSPÓLNOTA POLSKA", obradująca w Rzymie w dniach 26-30 X 1990 r. pragnie przekazać rządowi polskiemu uchwalone dokumenty. Jednocześnie przekazujemy podziękowania za nadesłane życzenia Panu Premierowi RP Tadeuszowi Mazowieckiemu.

Sprawa odzyskania niepodległości staje się faktem. Konsekwencją tego historycznego wydarzenia będzie wybór prezydenta w powszechnych wyborach, a w najbliższych miesiącach wolne wybory do Sejmu i Senatu. Uchwalona następnie Konstytucja będzie dziełem wspólnym Polaków w Kraju i Polaków mieszkających za granicą.

Pragniemy, by sprawiedliwości stało się zadość i III Rzeczpospolita stała się Ojczyzną wszystkich Polaków, tych co walczyli za nią na emigracji i tych, co walczyli o nią w Kraju. By była Macierzą wszystkich, którzy czują po polsku i przyznają się do polskości. W imieniu ich wszystkich składamy hołd tym co cierpieli w obozach hitlerowskich i stalinowskich, przeszli gehennę zsyłek, więzień i deportacji, ginęli za sprawę polską i nie doczekali dnia wolności.

Życzeniem naszym jest, aby dzień wolności uczcić w 200. rocznicę Konstytucji 3 Maja, w 1991 roku.

Pokonaliśmy wspólnego wroga, jakim była władza ustanowiona przez komunistyczny ustrój, który nie był akceptowany przez naród i został siłą narzucony przez obce mocarstwo. Odebrało to na 50 lat naszemu państwu atrybuty suwerenności. To gorzkie dziedzictwo Jałty doprowadziło Kraj do ruiny gospodarczej, do zapóźnienia cywilizacyjnego, do spustoszeń moralnych. W imię przezwyciężenia tych niszczących konsekwencji musimy zjednoczyć wysiłki Polaków całego świata. Temu celowi ma służyć planowany w 1991 roku Zjazd Polaków na ziemi ojczystej i wypracowanie wspólnych zadań obliczonych na podniesienie naszej Ojczyzny, odbudowę Kraju i wypełnienie misji, której wytyczne zawarł Ojciec Święty Jan Paweł II w wygłoszonym do uczestników naszej Konferencji przemówieniu.

W imieniu uczestników Konferencji

Inż. Stanisław T. ORŁOWSKI Przewodniczący Rady Koordynacyjnej Polonii Wolnego Świata
Prof. Andrzej STELMACHOWSKI Prezes Stowarzyszenia "WSPÓLNOTA POLSKA" Marszałek Senatu RP
KONFERENCJA KRAJ-EMIGRACJA - STRONA GŁÓWNA