KRAJ-EMIGRACJA

RZYM 1990. KONFERENCJA POD PATRONATEM OJCA ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II


W trzydziestolecie istnienia Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" przypominamy wydarzenie, które legło u podstaw wszelkiej aktywności polonijnej oraz misji realizowanej przez "Wspólnotę Polską" w kolejnych latach. Była nim konferencja "Kraj Emigracja" zorganizowana w dniach 26-30 X 1990 r. w Rzymie, pod patronatem Ojca Świętego Jana Pawła II, w której uczestniczyło 89 przedstawicieli organizacji polskich i polonijnych z 22 krajów świata, oraz 24-osobowa delegacja „Wspólnoty Polskiej". W konferencji udział wzięli także duszpasterze Polaków poza granicami kraju wraz z delegatem Prymasa Polski do spraw duszpasterstwa emigracji ks. bp. Szczepanem Wesołym. Konferencję zaszczycił swą obecnością ks. kard. Józef Glemp, Prymas Polski.


Posłanie do Kongresu Polonii Amerykańskiej Konferencji „Kraj - Emigracja"


W dniach od 26 do 30 października 1990 r. odbyła się w Rzymie Konferencja „Kraj - Emigracja", w której uczestniczyli przedstawi¬ciele środowisk należących do Rady Koordynacyjnej Polonii Wolnego Świata oraz Polaków z krajów Europy Środkowej, Wschodniej i Azji, a także delegaci Stowarzyszenia „Wspólnota Polska". Było to pierwsze spotkanie, podczas którego Polacy ze Wschodu mieli możność swobod¬nej wymiany poglądów z Polakami z Zachodu i z Kraju.

W otwartej i pełnej zatroskania o sprawy polskie dyskusji omawiano problemy współpracy między Krajem a Emigracją i Polonią oraz pomocy dla Polaków ze Wschodu. Ponadto postanowiono zwołać w przyszłym roku w Polsce Zjazd Polaków z całego świata.

Doceniając wielką troskę KPA o sprawy Polski i Polaków oraz tak wysoką rangę Polonii Amerykańskiej ufamy, że w przyszłości aktywny udział Kongresu przyczyni się w sposób zasadniczy do realizacji celów, które zakreśliliśmy sobie w Rzymie.

Załączamy przyjęte przez Konferencję dokumenty oraz teksty referatów wprowadzających.

Zapraszamy do współpracy i przekazujemy serdeczne pozdrowienia.

Rzym 30 października 1990 r.
KONFERENCJA KRAJ-EMIGRACJA - STRONA GŁÓWNA