KLUB STUDENTA POLONIJNEGO
STOWARZYSZENIA WSPÓLNOTA POLSKA

STARTER POLONIJNY


Starter Polonijny przeznaczony jest dla młodzieży polskiego pochodzenia mieszkającej poza granicami Polski, posiadającą ważną Kartę Polaka oraz zamierzającą podjąć studia w języku polskim na terytorium Polski.

W ramach projektu „Starter Polonijny” studenci polonijni udzielać będą wsparcia od strony prawnej oraz administracyjnej, m.in pomagając w wypełnianiu oraz dostarczaniu niezbędnych dokumentów do odpowiednich organów państwowych, jak też uczelni wyższych w Polsce.Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" od wielu lat udziela wsparcia młodzieży polskiego pochodzenia, która uczy się lub studiuje w Polsce, ale również w krajach zamieszkania.

W roku 2019 w Klubie Studenta Polonijnego, działającym przy Stowarzyszeniu „Wspólnota Polska” powstała inicjatywa, która ma na celu zachęcenie do podjęcia studiów w Polsce młodzież polonijną. W ramach projektu „Starter Polonijny” studenci polonijni udzielać będą wsparcia od strony prawnej oraz administracyjnej, m.in pomagając w wypełnianiu oraz dostarczaniu niezbędnych dokumentów do odpowiednich organów państwowych, jak też uczelni wyższych w Polsce.

Organizatorzy projektu, czyli obecnie studiujący w Polsce studenci polskiego pochodzenia, będą jednocześnie mentorami, służącymi cenną radą i wsparciem na każdym etapie ścieżki rekrutacyjnej, jak również w dalszej ścieżce rozwoju podopiecznego. Konsultacje będą się odbywały głównie w drodze online, aczkolwiek gdy będzie to niezbędne, będą ustalane indywidualne spotkania z zainteresowanymi osobami polskiego pochodzenia, planującymi podjąć studia na terenie Polski. Dzięki zaplanowanym działaniom, młodzież polskiego pochodzenia, po maturze, zainteresowana studiami na wyższych uczelniach w Polsce, poprzez udzielane konsultacje, będzie wspierana podczas procesu rekrutacji. W szczególności, w okresie wypełniania oraz gromadzenia niezbędnej dokumentacji potrzebnej dla dostania się na studia. Młodzież pozna również polskie procesy rekrutacyjne, jak też będzie miała możliwość przekonsultowania nurtujących ich pytań ze studentami, mającymi wiedzę w tym zakresie.

Warto dodać, iż udzielający pomocy oraz wsparcia studenci polonijni, nie ponoszą odpowiedzialności za wyniki końcowe rekrutacji, gdyż świadczone usługi mają charakter tylko i wyłącznie informacyjny.

DLA KOGO?


Starter Polonijny przeznaczony jest dla młodzieży polskiego pochodzenia mieszkającej poza granicami Polski, posiadającą ważną Kartę Polaka oraz zamierzającą podjąć studia w języku polskim na terytorium Polski.

RODZAJE POMOCY

Konsultacje online w procesach rekrutacyjnych,
Pisanie pism do organów państwowych,
Zdobywanie wiedzy na temat rekrutacji na poszczególnych kierunkach oraz uczelniach wyższych w Polsce,
Konsultacje „na żywo”- spotkania z polonijnymi studentami obecnie studiującymi w Polsce oraz mającymi doświadczenie w tego rodzaju przedsięwzięciach.

JAK ZACZĄĆ?


Aby zakwalifikować się do „Startera Polonijnego” złóż wniosek online za pomocą generatora zamieszczonego poniżej, po czym skontaktujemy się z Tobą!
Przed wypełnieniem przygotuj Kartę Polaka - będzie potrzebny jej numer i data ważności.
Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów