TRZECI DZIEŃ
II śWIATOWEGO FORUM NAUKI POLSKIEJ
POZA GRANICAMI KRAJUProdukcja: Polonijna Agencja Informacyjna


PANELE DYSKUSYJNE
SESJA NAUK HUMANISTYCZNYCH I SZTUKI

SESJA NAUK MEDYCZNYCH I NAUK O ZDROWIU

SESJA NAUK ŚCISŁYCH, PRZYRODNICZYCH I INŻYNIERYJNO-TECHNICZNYCH

PODSUMOWANIE FORUM

VARIETAS DELECTAT


Zgodnie z regułą retoryki varietas delectat, nakazująca urozmaicać tok dyskusji, popołudniowe godziny trzeciego dnia Forum przeznaczono na zwiedzanie Zamku Pułtusk i przejażdżkę gondolami po rzece Narew.

Nie należy zapominać, że Dolina Dolnej Narwi leży w obszarze chronionym Natura 2000 gdzie w lasach i zaroślach obok naturalnego koryta rzeki występuje co najmniej 35 gatunków ptaków z załącznika I Dyrektywy Ptasiej i 19 gatunków z Polskiej Czerwonej Ksiegi (PCK). W okresie lęgowym stanowi bardzo ważną ostoję ptaków wodno-błotnych, co najmniej 1% populacji krajowej.Zdjęcia: © Polonijna Agencja Informacyjna - Agata Pawłowska
KSIĄŻKA
ABSTRAKTÓW

WERSJA PDF DO POBRANIA
II ŚWIATOWE FORUM NAUKI POLSKIEJ POZA GRANICAMI KRAJU
Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów