60milionow


JEST NAS 60 MILIONÓW

Celem kampanii jest poszerzenie wiedzy o Polonii i Polakach z zagranicy w kraju oraz wiedzy o Polsce w środowiskach polonijnych, ale przede wszystkim budowanie świadomości globalnej wspólnoty Polaków.


WIADOMOŚCI O POLONII O POLAKACH W KRAJU I ZA GRANICĄ

PORTAL PROWADZONY PRZEZ POLONIJNĄ AGENCJĘ INFORMACYJNĄ   Polska
2020-02-11 KARTY POLAKA DLA POTOMKÓW EMIGRANTÓW DO AMERYKI POŁUDNIOWEJ Stowarzyszenie "Wspólnota Polska"

11 lutego 2020 roku w Domu Polonii, siedzibie Stowarzyszenia "Wspólnota Polska", na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie, odbyło się historyczne wydarzenie - wręczenie pierwszych dwóch Kart Polaka dla potomków polskich emigrantów z Ameryki Południowej. Uroczystego przekazania dokumentów dokonali minister Jan Dziedziczak - Pełnomocnik Rządu ds Polonii oraz minister Szymon Szynkowski vel Sęk. Osobami, które jako pierwsze otrzymały Karty Polaka są Lourival Araújo de Filho - dyrektor artystyczny Zespołu Pieśni i Tańca Wisła z Kurytyby oraz Prezes Stowarzyszenia Polskiego im. Józefa Piłsudskiego w Kurytybie i Gabriel Kotecki.

W uroczystości w imieniu Sejmu RP uczestniczyły wicemarszałek Sejmu RP Małgorzata Gosiewska i posłanka Anna Schmidt Rodziewicz. Obecny był również biskup Wiesław Lechowicz Delegat KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej, Przewodniczący Komisji ds. Polonii i Polaków za Granicą.Jesteście w domu

"Pamiętajcie proszę i przekażcie tę wiadomość: Polska na was czeka, Polska jest na was otwarta. Zapraszamy was do Polski. Jesteście Polakami, jesteście potomkami tych, którzy z Polski wyjechali i macie prawo do naszego kraju przyjechać, to również wam daje Karta Polaka, dokument potwierdzający przynależność do narodu polskiego" – mówił we wtorek pełnomocnik rządu ds. Polonii i Polaków za granicą Jan Dziedziczak podczas uroczystości wręczenia pierwszej Karty Polaka mieszkańcom Ameryki Łacińskiej. Zgodnie z danym MSZ Polonia w Ameryce Łacińskiej to ponad 2,5 miliona osób. Jan Dziedziczak podkreślił, że wtorkowa uroczystość ma "charakter historyczny". "Polska otwiera się także w wymiarze legislacyjnym na dwa miliony Polaków z Brazylii. Dziękujemy - jako państwo polskie - za to, co przez te ponad sto lat nasi rodacy w Brazylii robili. Przechowaliście polskość, a to nie jest takie oczywiste w wielu krajach" - powiedział pełnomocnik rządu ds. Polonii i Polaków za granicą.

"Wspieramy Polonię mieszkającą w Ameryce Łacińskiej na wiele sposobów. To jest wsparcie z jednej strony za pośrednictwem placówek dyplomatyczno - konsularnych, to jest też wsparcie przez organizacje pozarządowe, wsparcie, które niesie Wspólnota Polska, to jest wiele przedsięwzięć kulturalnych, wiele projektów edukacyjnych otrzymujących dofinansowanie ze strony MSZ, organizowanie kursów języka polskiego, prowadzenie zespołów folklorystycznych" - mówił wiceminister spraw zagranicznych Szymon Szynkowski vel Sęk podczas uroczystości, która odbyła się w warszawskim Domu Polonii Stowarzyszenia "Wspólnota Polska".

Jak dodał, "wzbudzenie polskości tymi projektami, tym wsparciem, wzbudziło oczekiwanie na to, by Karta Polaka była dostępna dla Polonii w krajach Ameryki Południowej". Według Szynkowskiego vel Sęka to szef KRPM Michał Dworczyk najszybciej dostrzegł to zainteresowanie Kartą Polaka w krajach, w których nie była ona dostępna. "Wyszedł on naprzeciw temu zainteresowaniu, był jednym z współpatronów tej inicjatywy, aby dzięki nowelizacji otworzyć możliwość wydawania Kart Polaka osobom odwołującym się do polskości w wielu krajach świata" - powiedział wiceszef MSZ o Dworczyku.We Wspólnocie Polskiej

Uroczystość nie bez przyczyny odbyła się w Domu Polonii. Gospodarzem spotkania był prezes Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" Dariusz Piotr Bonisławski który dostrzegając potrzeby Polonii w Ameryce Południowej, działaniami programowymi Wspólnoty Polskiej, od dawna wspiera ją we wszystkich przejawach - od edukacji po kulturę, zaś w ostatnim roku również - co stało się postulatem Światowego Zjazdu Polonii i Polaków z zagranicy - aktywność młodego pokolenia, potomków polskich emigrantów. To im dedykowany był m.in. ubiegłoroczny Kongres Młodzieży Polonijnej w Ameryce Południowej w Kurytybie. /Czytaj więcej/Karta Polaka

Karta Polaka potwierdza przynależność do narodu polskiego. Osoby ubiegające się o Kartę Polaka muszą wykazać swój związek z polskością - w tym przynajmniej bierną znajomość języka polskiego, wykazać, że jedno z rodziców lub dziadków bądź dwoje pradziadków było narodowości polskiej; bądź przedstawić zaświadczenie organizacji polonijnej o działalności na rzecz kultury i języka polskiego.

Posiadacze Karty Polaka, którzy przyjadą do Polski z zamiarem osiedlenia się na stałe, dostaną bezpłatnie Kartę Stałego Pobytu, po roku otrzymają obywatelstwo polskie, a w międzyczasie będą mogli liczyć na pomoc w okresie adaptacji - m.in. będą mogli ubiegać się o świadczenie pieniężne na pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania na okres do 9 miesięcy, dofinansowanie do wynajmu mieszkania, intensywnej nauki języka polskiego czy kursów zawodowych.

Do czasu ubiegłorocznej nowelizacji Karta Polaka przyznawana była osobom polskiego pochodzenia żyjącym w 15 krajach za wschodnią granicą, powstałych lub odrodzonych po rozpadzie ZSRR, które nie uznają podwójnego obywatelstwa. Ubiegłoroczna nowelizacja ustawy rozszerzyła działania Karty Polaka na wszystkie kraje świata. Ustawa weszła w życie 14 lipca 2019 r. Od tego dnia Karta Polaka może być przyznana każdej osobie nieposiadającej polskiego obywatelstwa lub zezwolenia na pobyt stały na terytorium Polski, która spełni określone warunki.


Zdjęcia: Joanna Grabek SWP, wykorzystano inf własne, MSZ.
PODZIEL SIĘ INFORMACJĄMATERIAŁY MULTIMEDIALNE - ZDJĘCIA, FILMY, NAGRANIA DŹWIĘKOWE - ZAMIESZCZANE SĄ W WERSJI ORYGINALNEJ, BEZ INGERENCJI REDAKCJI. JEDNOCZEŚNIE REDAKCJA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO SKRACANIA TEKSTÓW, KOREKTY POD WZGLĘDEM POPRAWNOŚCI JĘZYKOWEJ ORAZ UZUPEŁNIEŃ, JEŻELI ZACHODZI TAKA POTRZEBA DLA LEPSZEGO ZROZUMIENIA TREŚCI.


NAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ

This files is made available under the Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.
The person who associated a work with this deed has dedicated the work to the public domain by waiving all of his or her rights to the work worldwide under copyright law, including all related and neighboring rights, to the extent allowed by law.


facebook