SWP

STOWARZYSZENIE "WSPÓLNOTA POLSKA"

2021-05-12 „Dobre Serce” w Domu Polskim w Samborze Ukraina

2 maja miało miejsce otwarcie Punktu Pomocy Charytatywnej „Dobre Serce” w Domu Polskim w Samborze. Górnośląski Oddział Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” w Katowicach wsparł inicjatywę Tkpzl Sambor Dom Polski dotyczącą powołania Punktu Pomocy Charytatywnej „Dobre Serce”.

Punkt „Dobre Serce” ma stać się centrum pomocy charytatywnej, udzielającym bezpośredniego wsparcia osobom przewlekle chorym, inwalidom, emerytom i ubogim rodzinom w Samborze. W Punkcie zostanie uruchomiona wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego i wydawania specjalistycznych środków czystości i higieny osobistej, opatrunków i wyrobów medycznych dla osób przewlekle chorych.

Inicjatywa powołania do życia tego typu placówki spotkała z szerokim wsparciem ze strony współpracujących z Górnośląskim Oddziałem Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” w Katowicach polskich organizacji oraz instytucji życia publicznego - a w szczególności ze strony ks. Leszka Kryży - Dyrektora Biura Zespołu Pomocy Kościołowi na Wschodzie przy Sekretariacie Konferencji Episkopatu Polski, bytomskiego i okręgowego oddziału Polskiego Czerwonego Krzyża oraz Caritas Diecezji Gliwickiej.

Dzięki temu wsparciu pozyskano znaczne ilości sprzętu rehabilitacyjnego i wyrobów medycznyvh a także artykuły sanitarne. W zbiórkę włączyły się też placówki edukacyjne. Dary dotarły 11 maja dzięki pomocy KOnsulatu RP we Lwowie.

Towarzystwo Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej oddział w Samborze - Dom Polski już w poprzednich latach prowadził wypożyczalnię wózków inwalidzkich i chodzików, które otrzymał od Klubu „Samborzan” przy Towarzystwie Miłośników Lwowa i Kresów Południowo - Wschodnich w Oświęcimiu, jednak tegoroczne dary w znaczącym stopniu powiększyły możliwości pomocy potrzebującym.

Wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do powstania Punktu Pomocy Charytatywnej „Dobre Serce” w Samborze składa serdeczne podziękowanie.STOWARZYSZENIE "WSPÓLNOTA POLSKA" - SYGNATARIUSZ KAMPANII SPOŁECZNEJ "JEST NAS 60 MILIONÓW"