SWP

STOWARZYSZENIE "WSPÓLNOTA POLSKA"

2021-05-07 Wszystko o Polonii na wystawie we Wspólnocie Polskiej Polska

Maj to okres ważnych dla Polaków i Polonii świąt. Obok rocznicy pierwszej w Europie, a drugiej na świecie Konstytucji święto najważniejsze ze względu na charakter aktywności Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" - Dzień Polonii i Polaków za Granicą. Z tej okazji zapraszamy na Krakowskie Przedmieście w Warszawie, przed Dom Polonii, na wystawę poświęconą naszym rodakom mieszkającym poza granicami ojczyzny.

Według szacunków MSZ i organizacji polonijnych, poza krajem mieszka obecnie co najmniej 20 mln Polaków i osób przyznających się do polskiego pochodzenia. Wynika z tego, że poza Polską żyje obecnie około ¼ wszystkich Polaków. To zaś plasuje nas na czwartym miejscu w grupie najliczniejszych emigracji świata (po chińskiej, niemieckiej i włoskiej).

Szacuje się, że spośród 20 milionów Polonusów aż 12 mln osób posługuje się na co dzień językiem ojczystym, a około 6 mln z nich zna go na poziomie biernym. Oprócz 20 mln Polonii język polski zna także kilka milionów cudzoziemców.

Jednocześnie na całym świecie działają setki organizacji polonijnych - od tych największych, ponadnarodowych, do kilkuosobowych odpowiadających na potrzeby bycia wśród rodaków. Aktywność polonijna realizuje się na wszystkich możliwych płaszczyznach - kulturalnej, oświatowej, edukacyjnej, sportowej, kultywowania polskich tradycji i obyczajów. O tym wszystkim traktuje wystawa przed warszawskim Domem Polonii - siedzibą Stowarzyszenia "Wspólnota Polska".

Zachęcamy - choćby w ramach majowego spaceru - do jej odwiedzenia i poznania bliżej Polonii i Polaków mieszkających za granicą. To niezwykle interesująca część naszej narodowej wspólnoty. Często daleka geograficznie, ale jakże bliska sercu.

Zdjęcia: Joanna Grabek - SWP

STOWARZYSZENIE "WSPÓLNOTA POLSKA" - SYGNATARIUSZ KAMPANII SPOŁECZNEJ "JEST NAS 60 MILIONÓW"