SWP

STOWARZYSZENIE "WSPÓLNOTA POLSKA"

2021-04-29 Zmarła Walentyna Lončarić Chorwacja

29 kwietnia 2021 zmarła Walentyna Lončarić, współzałożycielka Polskiego Towarzystwa Kulturalnego „Kopernik” i zagrzebskiej szkółki polonijnej - obecnie Polskiej Szkoły w Zagrzebiu. Prezes Dariusz Piotr Bonisławski wraz z władzami, pracownikami oraz członkami Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" składają najszczersze kondolencje Rodzinie i bliskim. Pani Walentyna na zawsze pozostanie w naszej pamięci jako wzór działaczki polonijnej i dobrego człowieka.

Walentyna Lončarić

Walentyna Lončarić była wieloletnią przedstawicielką polskiej mniejszości narodowej w Zagrzebiu, opoką środowiska polonijnego w Chorwacji. Była współzałożycielką Polskiego Towarzystwa Kulturalnego „Kopernik” i zagrzebskiej szkółki polonijnej, która z czasem przekształciła się w Polską Szkołę w Zagrzebiu.

Jej wszechstronna działalność i zasługi dla promocji polskiej kultury w Chorwacji były wielokrotnie nagradzane odznaczeniami przyznawanymi przez polskie władze. Była twarzą i głosem chorwackiej Polonii na polonijnych forach międzynarodowych.

STOWARZYSZENIE "WSPÓLNOTA POLSKA" - SYGNATARIUSZ KAMPANII SPOŁECZNEJ "JEST NAS 60 MILIONÓW"