SWP

STOWARZYSZENIE "WSPÓLNOTA POLSKA"

2021-04-27 Odeszła Emilia Chmielowa - prezes FOP na Ukrainie Ukraina

Po długiej chorobie odeszła prezes Federacji Organizacji Polskich na Ukrainie Emilia Chmielowa. Prezes Dariusz Piotr Bonisławski wraz z władzami, pracownikami oraz członkami Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" składają najszczersze kondolencje synowi Aleksandrowi, Rodzinie i bliskim. To wielka strata dla Polonii i Polaków żyjących za granicą. Na zawsze pozostanie w naszych sercach i pamięci.

Emilia Chmielowa

Emilia Chmielowa przez całe życie była związana ze Lwowem, gdzie się urodziła 19 października 1948 i gdzie też zmarła. Była zawodniczką w pływaniu, ukraińską trenerką sportową, działaczką mniejszości polskiej na Ukrainie. Współzałożycielką Federacji Organizacji Polskich na Ukrainie i przez długie lata, poczynając od 1992 roku, jej prezes. Sekretarz Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych, wiceprzewodnicząca Rady Polonii Świata oraz Polonijnej Rady Konsultacyjnej przy Marszałku Senatu RP. Liderka inicjatyw na rzecz odrodzenia i konsolidacji ruchu polonijnego na Ukrainie, integracji szkolnictwa polskiego, popularyzacji kultury i tradycji polskiej, animacji życia społecznego oraz tworzenia i utrzymywania stałych więzi z Polską. Rzeczniczka dialogu polsko-ukraińskiego. Inicjatorka Polsko-Krymskotatarsko-Żydowsko-Ukraińskiego Międzyreligijnego Seminarium Młodzieży „Arka”.

Była członkiem Rady Przedstawicieli Ogólnoukraińskich Organizacji Pozarządowych Mniejszości Narodowych przy Państwowym Komitecie Narodowości i Religii Ukrainy.

Odznaczona Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski (2016 r.), Krzyżem Oficerskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej (2011 r.), Krzyżem Kawalerskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej (2004 r.), Medalem „Pro Memoria”, Odznaką honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej” (1996 r.), Złotym Krzyżem Honorowym Związku Piłsudczyków (2015 r.), Odznaką Honorową Bene Merito (2013 r.) oraz wieloma medalami i odznakami honorowymi, m.in. Złotym Medalem Stowarzyszenia "Wspólnota Polska".
Zdjęcie: Kurier Galicyjski / fot. Alina Wozijan / Nowy Kurier Galicyjski (na zdjęciu: Emilia Chmielowa, styczeń 2021)

STOWARZYSZENIE "WSPÓLNOTA POLSKA" - SYGNATARIUSZ KAMPANII SPOŁECZNEJ "JEST NAS 60 MILIONÓW"