SWP

STOWARZYSZENIE "WSPÓLNOTA POLSKA"

2021-04-16 "Lato z Polską" dla dzieci i młodzieży ze Wschodu - 2021 Polska

Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”, jak co roku od dwunastu lat, także w lipcu i sierpniu 2021 roku organizuje akcję „Lato z Polską 2021” dedykując ją dzieciom i młodzieży ze Wschodu. Formuła zainicjowana w 2009 roku opiera się na współpracy z samorządami lokalnymi i dzięki niej Polskę odwiedziło już kilkadziesiąt tysięcy młodych rodaków. Akcja ma charakter ogólnokrajowy, a udział w 2021 roku zadeklarowało już wiele miast i gmin z terenu całej Polski.


Apelujemy do samorządów wszystkich szczebli
gminnych, miejskich, powiatowych i wojewódzkich
o włączenie się w organizację Akcji.


Pobyty edukacyjne odbędą się zgodnie ze wszystkimi wytycznymi zawartymi w ustawie o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, w ścisłym reżimie sanitarnym. Reżim sanitarny będzie przestrzegany zarówno w hotelach, autokarach, jak i podczas zajęć edukacyjnych, obowiązkiem noszenia maseczek ochronnych oraz wszystkimi zasadami prowadzącymi do bezpiecznego pobytu w Polsce.

Wypoczynek będzie organizowany zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia dla organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży. Opisane procedury służą ograniczeniu ryzyka zakażenia dzieci i młodzieży oraz kadry podczas zorganizowanego wypoczynku letniego w czasie trwania epidemii COVID-19 na terenie kraju.

Realizując pobyty „Lato z Polską” chcemy zainteresować polską opinię publiczną sytuacją naszych rodaków, wzmocnić poczucie narodowej solidarności i współodpowiedzialności również za tych, którzy pozostali poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej. Czynimy to z przekonaniem, że pomoc Polakom za granicą, troska o ich tożsamość narodową i poczucie jedności z ojczyzną jest naszym wspólnym, moralnym i patriotycznym obowiązkiem.HISTORIA LATA Z POLSKĄ

Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”, największa polska społeczna organizacja zajmująca się pomocą Polonii i Polakom za granicą, od początku swojej działalności szczególną troską otaczało najmłodsze pokolenia rodaków z zagranicy. Zabiegi o podtrzymanie i utrwalenie polskiej tożsamości dzieci żyjących z dala od ojczyzny są jednym z najistotniejszych elementów naszego programu. Jedną z form, jakimi staramy się pozyskiwać serca naszych podopiecznych, są kolonie i obozy realizowane w Polsce, które od 2009 r. zyskały nową formułę w postaci pobytów edukacyjnych pod nazwą „Lato z Polską”.

W ramach tej akcji dzięki współpracy z samorządami lokalnymi Polskę odwiedziło już kilkadziesiąt tysięcy młodych rodaków, początkowo tylko z Białorusi, w latach późniejszych akcja objęła pozostałe kraje zamieszkane przez Polonię i Polaków z zagranicy.

Wizyty w kraju przodków pozwalają polskiej młodzieży na codzienny kontakt z językiem polskim, na spotkania z rówieśnikami i poznanie życia codziennego w dzisiejszej Polsce. Większość z nich jest w Polsce pierwszy raz. Dla utrzymania ich polskiej tożsamości jest to nie do przecenienia. Nasi rodacy spoza Polski, mimo że są Polakami, polskości uczą się w trakcie wyjazdów edukacyjnych, podczas których nauka języka przychodzi dużo łatwiej.

Marszałek Maciej Płażyński, ówczesny Prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, inicjując w 2009 r. projekt, tak argumentował jego potrzebę:

„W granicach II Rzeczypospolitej, żyje około 800 tysięcy Polaków. Polska zmieniła granice, a oni zostali tam, gdzie mieszkają od wieków. I od wieków, mimo historycznych zawieruch pustoszących te ziemie, trwają w wierze i narodowej tradycji. Tak było też przez wyjątkowo okrutne lata Związku Sowieckiego. W czasach PRL-u nie mogliśmy im pomagać. Dziś żyjemy w wolnej Polsce - Polsce, która ma swoje polityczne i materialne problemy, ale są one nieporównywalne z ich problemami. Najskuteczniejszym sposobem wzmacniania polskości jest pomoc polskim dzieciom w nauce języka polskiego, w poznawaniu polskiej kultury. Najskuteczniej można to zrobić, zapraszając je do Polski. Nam w latach komunistycznych pomagała Polonia amerykańska, dziś my powinniśmy ten swoisty dług spłacić pomagając Polakom na Wschodzie.”

ARCHIWUM "LATA Z POLSKĄ"


Patronat medialny nad "Latem z POlską" sprawuje Polonijna Agencja Informacyjna
organ prasowy Stowarzyszenia "Wspólnota Polska"


STOWARZYSZENIE "WSPÓLNOTA POLSKA" - SYGNATARIUSZ KAMPANII SPOŁECZNEJ "JEST NAS 60 MILIONÓW"