SWP

STOWARZYSZENIE "WSPÓLNOTA POLSKA"

2021-04-09 Protest BRASPOL-u przeciwko prześladowaniom mniejszości polskiej na Białorusi Brazylia

Największa organizacja polonijna w Brazylii, BRASPOL, wystosowała protest do ambasady Białorusi w Brazylii.

W swoim piśmie BRASPOL domaga się m.in. równego i sprawiedliwego traktowania naszych Rodaków i pyta o powody ich represjonowania. Protest został podpisany przez władze BRASPOLu oraz dawnych współpracowników i uczniów Andżeliki Borys, która była wolontariuszką w ośrodku organizacji w Nova Prata (RS) podczas swojego pobytu w Brazylii.


SWP


STOWARZYSZENIE "WSPÓLNOTA POLSKA" - SYGNATARIUSZ KAMPANII SPOŁECZNEJ "JEST NAS 60 MILIONÓW"