SWP

STOWARZYSZENIE "WSPÓLNOTA POLSKA"

2021-04-06 Kongres Polaków w Republice Czeskiej w sprawie aresztowań Polaków na Białorusi. Czechy

W związku obecną sytuacją na Białorusi Kongres Polaków w Republice Czeskiej zrzeszający wszystkie polskie organizacje w Republice Czeskiej pragnie wyrazić swoją solidarność z Andżeliką Borys, prezesem Związku Polaków na Białorusi i wyrazić protest przeciw postępowaniu władz białoruskich wobec Niej i innych tamtejszych Polaków.

Do wszystkich dotkniętych postępowaniem władz ślemy słowa otuchy.

Jesteśmy z Wami!


Rada Kongresu Polaków w Republice Czeskiej
W Czeskim Cieszynie, 28 marca 2021Kongres Polaków w Republice Czeskiej
Kongres Poláků v České republice
737 01 Český Těšín, ul. Hrabinská 33STOWARZYSZENIE "WSPÓLNOTA POLSKA" - SYGNATARIUSZ KAMPANII SPOŁECZNEJ "JEST NAS 60 MILIONÓW"