SWP

STOWARZYSZENIE "WSPÓLNOTA POLSKA"

2021-04-06 Protest Związku Polaków we Włoszech Włochy

Związek Polaków we Włoszech, zrzeszający 21 organizacji polonijnych we Włoszech, członek Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych oraz Rady Polonii Świata, stanowczo protestuje przeciwko aresztowaniu i skazaniu przez sąd białoruski w osobie sędziego Rusłana Gurina Prezesa Związku Polaków na Białorusi pani Andżeliki Borys, a następnie aresztowaniu członków Zarządu powyższej polskiej organizacji.

Podstawą wydania wyroku skazującego na 15 dni aresztu był pretekst zorganizowania przez ZPB w dniu7 marca tradycyjnego polskiego jarmarku „Kaziuki” Białoruś podpisując traktat o ochronie mniejszości narodowych zobowiązała się do przestrzegania jego przepisów, niestety łamie go prześladując polską mniejszość narodową zamieszkującą na tych terenach od wieków.

W imieniu ZPwW apelujemy o niezwłoczne zwolnienie Andżeliki Borys i pozostałych aresztowanych członków ZPB


W imieniu Zarządu Związku Polaków we Włoszech
Urszula Stefanska-Andreini

Rzym 26 marca 2021r.Związek Polaków we Włoszech Associazione Generale dei Polacchi in Italia
00187 Roma, Via Piemonte, 117 - Tel./fax 06.4814263,
e-mail: zpww@polonia-wloska.org; www.polonia-wloska.org

STOWARZYSZENIE "WSPÓLNOTA POLSKA" - SYGNATARIUSZ KAMPANII SPOŁECZNEJ "JEST NAS 60 MILIONÓW"