SWP

STOWARZYSZENIE "WSPÓLNOTA POLSKA"

2021-03-25 OŚWIADCZENIE POLSKIEJ MACIERZY SZKOLNEJ W BELGII Belgia

Zarząd Polskiej Macierzy Szkolnej w Belgii oraz wszyscy członkowie stowarzyszenia, jak również nauczyciele i społecznośċ szkolna placówek polonijnych zrzeszonych z Polską Macierzą Szkolną w Belgii, zdecydowanie potępiają ostatnie wydarzenia na Białorusi związane z aresztowaniem i skazaniem na karę więzienia lidera Związku Polaków na Białorusi, Pani Andżeliki Borys.

Uważamy, że są to działania wymierzone w mniejszośċ polską na Białorusi, której powinno przysługiwaċ stosowne miejsce w przestrzeni publicznej tego kraju. Prześladowania społeczności polskiej łamią relacje dobrosąsiedzkie i generują niekorzystną atmosferę współpracy między dwoma narodami.

Zwracamy się z oficjalną prośbą o uwolnienie Pani Andżeliki Borys.

Przesyłamy słowa wsparcia wszystkim nauczycielom pracującym w szkołach polskich, które również poddawane są szykanom ze strony władz białoruskich.

Członkowie Zarządu Polskiej Macierzy Szkolnej w Belgii

STOWARZYSZENIE "WSPÓLNOTA POLSKA" - SYGNATARIUSZ KAMPANII SPOŁECZNEJ "JEST NAS 60 MILIONÓW"