SWP

STOWARZYSZENIE "WSPÓLNOTA POLSKA"

2020-11-19 III ŚWIATOWE FORUM MEDIÓW POLONIJNYCH ZAKOŃCZONE SUKCESEM Polska

W dniu 15 listopada 2020 r. odbyło się III Światowe Forum Mediów Polonijnych, pod patronatem honorowym Instytutu Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach Uniwersytetu Marie Curie Skłodowskiej w Lublinie oraz Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej. Partnerami Forum była grupa Tipmedia i Fundacja Bona Notitia. Patronat medialny objęła Polonijna Agencja Informacyjna, PAI i Światowe Stowarzyszenie Mediów Polonijnych.
Organizatorami Forum byli: Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" reprezentowane przez prezesa Dariusza Piotra Bonisławskiego, Zrzeszenie Organizacji Polonijnych w Szwecji reprezentowane przez prezes Teresę Sygnarek oraz Europejska Unię Wspólnot Polonijnych reprezentowaną przez prezydenta Tadeusza Adama Pilata.

To już siódme spotkanie...

Tegoroczne Forum było siódmym z kolei spotkaniem, pierwsze cztery spotkania odbywały się jako Europejskie Fora Mediów Polonijnych, a w 2018 roku Forum przyjęło formułę spotkania światowego. W tym roku, ze względu na sytuację pandemiczną, Forum Mediów odbyło się w formie wirtualnej na platformie komunikacyjnej Evenea, na której zalogowało się i wzięło udział w Forum 106 przedstawicieli mediów polonijnych (wydawnictw prasowych, portali, blogów, radia i telewizji) z 25 krajów i z pięciu kontynentów.

W programie Forum znalazły się m.in. prelekcje:

 • Dziennikarstwo emigracyjne w historycznym kontekście
  – prof. dr hab. Iwona Hofman, Dyrektor Instytutu Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach Uniwersytetu Marie-Curie Skłodowskiej w Lublinie
 • Przepis na atrakcyjność mediów polonijnych
  – Sabina Klimek, dr nauk ekonomicznych, konsul RP w Stambule
 • Ogólne zasady etyki, kodeksu dziennikarskiego i prawa cytatu
  – Juliusz Marek, prezes Stowarzyszenia Polskie Telewizje Lokalne i Regionalne
 • Empatyzacja odbiorcy jako sposób pozyskiwania czytelników
  – dr Karolina Burno, Katedra Dziennikarstwa na Wydziale Politologii i Dziennikarstwa Uniwersytetu Marie-Curie Skłodowskiej w Lublinie
 • Bolączka mediów polonijnych – jak zarabiać na portalu internetowym
  - Piotr Marek, CEO Grupa Tipmedia
 • Optymalizacja i pozycjonowanie stron internetowych redakcji
  – Rafał Kozłowicz, specjalista ds. content marketingu, Grupa Tipmedia

Media polonijne w Europie i na świecie są ściśle związane z realizacją priorytetów polityki polonijnej władz polskich, spełniają ważną rolę poprzez promowanie języka polskiego oraz służą integracji środowisk polonijnych i przybliżają je do Kraju. Dla mediów polonijnych ważne jest posiadanie stałej, wspólnej platformy spotkań, którą zapewniają im organizowane corocznie Fora Mediów, oraz założone z inicjatywy uczestników w 2019 roku Światowe Stowarzyszenie Mediów Polonijnych, zrzeszające dziennikarzy, redaktorów, fotoreporterów i niezależnych dziennikarzy pracujących dla mediów polonijnych.

Uczestnicy wyrazili podziękowanie organizatorom i zwrócili się do nich z prośbą o coroczne kontynuowane medialnych spotkań.


Organizatorzy III Światowego Forum Mediów Polonijnych

Zrzeszenie Organizacji Polonijnych w Szwecji
Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”
Europejska Unia Wspólnot Polonijnych

Partnerzy: Grupa Tipmedia – Fundacja Bona Notitia
STOWARZYSZENIE "WSPÓLNOTA POLSKA" - SYGNATARIUSZ KAMPANII SPOŁECZNEJ "JEST NAS 60 MILIONÓW"