SWP

STOWARZYSZENIE "WSPÓLNOTA POLSKA"

2019-09-13 UROCZYSTA INAUGURACJA PROJEKTU "SZKOŁA 6.0" Polska

13 września w siedzibie Senatu RP odbyła się inauguracja nowego projektu Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” projektu Szkoła 6.0.

W spotkaniu wziął udział Marszałek Senatu RP Stanisław Karczewski, Prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” Dariusz Piotr Bonisławski, Szef Kancelarii Senatu Jakub Kowalski, Dyrektor Biura Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą Kancelarii Prezydenta Jan Badowski, Dyrektor Departamentu Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą Ministerstwa Spraw Zagranicznych Iwona Kozłowska, Dyrektor Biura Polonijnego Senatu RP Grzegorz Seroczyński, Naczelnik Departamentu Współpracy Międzynarodowej Beata Pietrzyk, Dyrektor ORPEG Anna Radecka, Dyrektor Biura Edukacji Narodowej IPN Adam Hlebowicz, a także przedstawiciele czternastu oddziałów Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” realizujących projekty edukacyjne. Obecni byli także uczniowie z Liceum PRO FUTURO wraz z Dyrektor szkoły Agnieszką Grocholą.

Podczas spotkania zaprezentowane były dotychczasowe projekty edukacyjne realizowane przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” oraz oddziały Stowarzyszenia, a także cele i założenia nowego projektu jakim jest „Szkoła 6.0”

Jest to projekt tworzący platformę współpracy pomiędzy polskimi i polonijnymi środowiskami oświatowymi. Nazwa nawiązuje do najwyższej oceny stosowanej w polskim systemie edukacyjnym oraz do szacunkowej liczby Polaków z kraju i z zagranicy obliczanej na 60 milionów. Jest symbolicznym podkreśleniem wagi jakości w nauczaniu oraz roli, jaką placówki oświatowe odgrywają w procesie podtrzymywania polskości.

Marszałek Senatu Stanisław Karczewski odnosząc się do przedsięwzięcia Wspólnoty Polskiej podkreślił znaczenie wysokiej jakości edukacji w kształtowaniu więzi Polaków mieszkających za granicą z Polską i budowaniu wspólnoty narodowej.

Oświata to element, który pozwala budować więzi. Dlatego bardzo byśmy chcieli, aby polskie szkoły na całym świecie przyciągały jak najwięcej dzieci i młodzieży” – powiedział marszałek Karczewski. Mówił, że od organizacji polonijnych z całego świata, pytanych o najważniejsze potrzeby, płynie ta sama odpowiedź. Wszyscy podkreślają, że edukacja i nauka języka polskiego to priorytet. „Podtrzymujemy opinię, że nauka, zwłaszcza języka polskiego, jest najważniejsza” – dodał marszałek. Zaznaczył, że przekonują go do tego także jego liczne spotkania z Polonią, podczas których rozmawia z młodzieżą i dziećmi mówiącymi po polsku. Dlatego, jego zdaniem, należy dbać o to, aby szkoły były atrakcyjne dla młodych ludzi za granicą. Projekt 6.0 ma umożliwić wymianę doświadczeń między nauczycielami szkół w Polsce i tymi pracującymi za granicą. „To kolejny z ważnych projektów, które jako Senat wspieramy, dzięki którym budujemy wspólnotę. A nic nie jest w tym procesie ważniejsze niż dzieci i młodzież” – powiedział.

„Szkoła 6.0” to zachęta do nawiązywania stałych i pogłębionych kontaktów między szkołami w Polsce i za granicą w celu wzajemnego rozwoju oraz podnoszenia jakości ich nauczania. To również okazja do poszerzania wiadomości o Polsce, jej języku, kulturze i historii poza granicami kraju, a także popularyzowania wiedzy o historii i dorobku Polonii i Polaków żyjących za granicą w społeczeństwie polskim.


Projekt realizowany jest ze środków Senatu RP.

STOWARZYSZENIE "WSPÓLNOTA POLSKA" - SYGNATARIUSZ KAMPANII SPOŁECZNEJ "JEST NAS 60 MILIONÓW"
Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2021

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów