SWP

STOWARZYSZENIE "WSPÓLNOTA POLSKA"

2019-06-26 ZAKOŃCZYŁ SIĘ IV ŚWIATOWY ZJAZD INŻYNIERÓW POLSKICH I XXVI KONGRES TECHNIKÓW POLSKICH Polska

Sesją podsumowującą, na której przedstawiono wnioski i informacje o obradach sesji tematycznych zakończył się 15 czerwca w Krakowie IV Światowy Zjazd Inżynierów Polskich (SZIP) zwołany razem z XXVI Kongresem Techników Polskich (KTP).

Wydarzenie rozpoczęło się 13 bm. w Auli Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. W Zjeździe wzięło udział ok. 300 osób, w tym polonijni inżynierowie ze Stanów Zjednoczonych, Litwy, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Austrii, Francji, Australii, Kanady, Szwajcarii, Grecji oraz liczna reprezentacja polskiego środowiska inżynierskiego z uczelni technicznych, instytutów badawczych i innowacyjnych firm.

Gości i uczestników krakowskiego wydarzenia powitał gospodarz miejsca obrad XXVI KTP i IV SZIP 
- prof. dr hab. inż. Tadeusz Słomka, przewodniczący Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych, Rektor Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

Przesłanie od Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pana Andrzeja Dudy (przebywającego w tym czasie w USA), który objął Zjazd i Kongres Patronatem Narodowym w Stulecie Odzyskania Niepodległości, odczytał minister Andrzej Dera - Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta.

Następnie odczytano listy gratulacyjne do uczestników i organizatorów XXVI KTP i IV SZIP od szeregu instytucji w tym od Premiera RP Pana Mateusza Morawieckiego, Marszałka Sejmu RP Pana Marka Kuchcińskiego oraz od Pana Dariusza Piotra Bonisławskiego - Prezesa Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, które środkami finansowymi pochodzącymi z Senatu Rzeczypospolitej Polskiej dofinansowało organizację tego prestiżowego międzynarodowego wydarzenia. Wykład inauguracyjny pt. „Inżynier w odzyskaniu Niepodległości i budowie państwowości” wygłosiła Ewa Mańkiewicz-Cudny - Prezes Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT.

Hasłem przewodnim krakowskich obrad był „Inżynier Przyszłości”. Referat wprowadzający wygłosił prof. dr hab. inż. Jan Szmidt - Przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Rektor Politechniki Warszawskiej. Po tym referacie odbyła się plenarna sesja panelowa pn. „Inżynierowie przyszłości w 100-lecie Odzyskania Niepodległości”, której moderatorami byli prof. dr hab. inż. Tadeusz Słomka – Rektor AGH i prof. dr inż. Andrzej Nowak - Prezes Rady Polskich Inżynierów w Ameryce Północnej (Auburn University). Jako paneliści wystąpili: prof. Jerzy Hausner (UE Kraków), prof. dr hab. inż. Jan Kazior (Politechnika Krakowska), prof. dr hab. inż. Tadeusz Łodygowski (PP), Mariusz Kondraciuk (Siemens), dr Wojciech Kamieniecki (NCBR).

Tematem kolejnej sesji byli ”Inżynierowie polscy w dziele Niepodległości”. Referat wprowadzający: 100-lecie AGH – kontekst społeczny i polityczny – wygłosiła dr hab. Anna Siwik - Prorektor ds. Studenckich AGH. Moderatorami tej sesji byli dr inż. Janusz Romański - Prezes Stowarzyszenia Polskich Inżynierów Polonia Technica, Wiceprezes Rady Polskich Inżynierów w Ameryce Północnej i prof. dr hab. inż. Jerzy Lis - Prorektor ds. Współpracy AGH. W panelu wystąpili prof. Wojciech Stankiewicz z Litwy, dr inż. Piotr Szymczak (prezes SEP), prof. Janusz Zastocki z Polonia Technica (USA) i Bronisław Hynowski z Towarzystwa Kultury Technicznej.

Wieczorem, na uroczystej Gali Inżynierskiej wręczono tytuły „Złotego Inżyniera Przeglądu Technicznego” oraz tytuły „Mistrza Techniki FSNT-NOT”. Mistrzem Techniki 2018 zostało dzieło firmy Modertrans z Poznania - tramwaj Moderus Gamma. Galę uświetnił występ artystyczny Zespołu Pieśni i Tańca Krakus oraz Chór Con Fuoco z Akademii Górniczo-Hutniczej.

W kolejnych dniach Zjazdu i Kongresu odbyły się sesje tematyczne. 

W sesji pt. „Inżynier a środowisko”, której moderatorem był prof. dr hab. inż. Jerzy Zwoździak z Akademii Wojsk Lądowych, jako paneliści wystąpili: prof. dr hab. inż. arch. Elżbieta Węcławowicz-Bilska (Politechnika Krakowska), dr inż. Jacek Sagan (Ministerstwo Środowiska), dr inż. Jerzy Niziński (Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Polskich we Francji), inż. Józef Buczak (Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Polskich w Austrii).  

Moderatorami sesji pt. „Inżynier - propozycja młodych” byli dr hab. inż. Artur Badyda z Politechniki Warszawskiej i dr inż. Marian Zastawny ze Stowarzyszenia Techników Polskich w Wlk. Brytanii. W panelu wystąpili mgr inż. Sylwia Stawska (Uniwersytet Auburn USA), inż. Karol Szerszeń (Intel USA),  dr inż. Tomasz Piotrowski (Polska Izba Inżynierów Budownictwa)  oraz mgr inż. Emilia Wildhirt (AGH).

Sesję „Inżynier a medycyna” moderowali prof. dr hab. inż. Tadeusz Pałko z Politechniki Warszawskiej i dr Jerzy Orkiszewski z US-Polish Trade Council. Panelistami byli: prof. Andrzej Urbanik (Uniwersytet Jagielloński), prof. dr hab. inż. Jerzy Sładek (Politechnika Krakowska), prof. Piotr Augustyniak oraz prof. dr hab. inż. Elżbieta Pamuła (AGH)

W sesji pt. „Inżynier w świecie maszyn (Industry 4.0)” moderatorami byli: prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk z Politechniki Śląskiej oraz prof. Piotr Moncarz ze Stanford University (USA), a panelistami: prof. Wojciech Misiołek (USA), inż. Marek Żywno (USA), Michał Mosiądz (Główny Urząd Miar) oraz dr Barbara Skołyszewska-Kühberger (Rafineria OMV, VPI Austria)

Moderatorami sesji pt. „Inżynier w IT” byli: prof. dr hab. inż. Bogusław Smólski - Komitet Elektroniki i Telekomunikacji PAN oraz inż. Krzysztof Kluczewski - General Motors Canada. Jako paneliści wystąpili: dr inż. Marian Zastawny (Stowarzyszenie Techników Polskich w Wlk. Brytanii), dr inż. Mirosław Szejbak (Stowarzyszenie Naukowe Polaków na Litwie), prof. dr hab. inż. Krzysztof Zieliński oraz Marian Bubak (Polskie Towarzystwo Informatyczne).

W sesji pt. „Inżynier a infrastruktura” moderatorami byli: prof. dr hab. inż. Leszek Rafalski - Instytut Badawczy Dróg i Mostów oraz Andrzej Tombiński - Stowarzyszenie Polskich Inżynierów i Techników w Austrii. W roli panelistów wystąpili: prof. dr hab. inż. Maria Kaszyńska (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny), mgr inż. Piotr Świeboda (Stowarzyszenie Techników Polskich w Wlk. Brytanii), dr hab. inż. Andrzej Szarata (Politechnika Krakowska), inż. Jerzy Kusak (SIPeV w Niemczech) oraz inż. Andrzej Kajzer (ZFPITN w Niemczech).

Po sesji zamykającej, na której moderatorzy przedstawili wnioski z dyskusji panelowych i tematycznych oraz przyjęto Uchwałę i Przesłanie IV Zjazdu i XXVI Kongresu, odbyła się Gala Polacy Razem. 

Na Gali Polacy Razem najwyższym odznaczeniem FSNT-NOT - Medalem im. Piotra S. Drzewieckiego- wyróżniono grupę inżynierów. Wręczono również Puchary NOT przyznane w konkursie TECHNICUS 2019 na najlepszą książkę i poradnik techniczny. Wyróżnienia z okazji 15-lecia Europejskiej Federacji Polonijnych Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych wręczyli koledzy z EFPSNT. Gale uświetnił występ artystyczny kwartetu jazzowego Akademii Muzycznej w Krakowie.

Zjazd zakończyło spotkanie Prezesów Polonijnych SNT oraz działaczy polonijnych z Zarządem Głównym FSNT-NOT, Prezydium Zarządu Krakowskiej Rady FSNT-NOT i Komitetem Sterującym XXVI KTP i IV ŚZIP w zabytkowym Krakowskim Domu Technika NOT.

Partnerami IV SZIP i XXVI KTP były: Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” i Senat RP, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Urząd Dozoru Technicznego, KGHM Polska Miedź oraz Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Sponsorami wydarzenia były także: Siemens Sp. z o.o., Polska Izba Inżynierów Budownictwa, Stern Weber Polska Krzysztof Błażejczyk, Enkelman Technologies PTY Ltd., P.M.S.T. Transmeble International Sp. z  o.o. oraz Integracja B2B.


W skład Komitetu Honorowego IV Światowego Zjazdu Inżynierów Polskich wchodził Prezes Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" Dariusz Piotr Bonisławski

STOWARZYSZENIE "WSPÓLNOTA POLSKA" - SYGNATARIUSZ KAMPANII SPOŁECZNEJ "JEST NAS 60 MILIONÓW"