Polacy w walce o wolność

Przyłączenie Górnego Śląska do Polski

Postanowieniem traktatu wersalskiego o przynależności państwowej Górnego Śląska miał zadecydować plebiscyt. Ludność Śląska miała silne polskie poczucie narodowe - dużą rolę w jego kształtowaniu odegrała PPS. Na tym terenie istniało POW, kierowane przez Józefa Grzegorka. W kwietniu 1919 r. skupiała ona 14 000 ludzi, jednak słabo uzbrojonych.

W połowie roku wśród polskiej ludności Śląska wzrastała chęć otwartej walki zbrojnej. Po aresztowaniu przez Niemców Grzegorka 16 sierpnia decyzję o jej rozpoczęciu podjął samozwańczy komitet z Maksymilianem Iksalem na czele. Była ona sprzeczna z zamiarami Józefa Piłsudskiego oraz przywódcy Polaków na Śląsku, Wojciecha Korfantego.
Katowice