LUBLIN

Dom Polonii
Rynek 18, Lublin


Dom Polonii w Lublinie usytuowany jest w zabytkowej kamienicy mieszczańskiej, datowanej na XV/XVI wiek. Dzięki wieloletnim staraniom Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” w 2000 roku został podpisany akt notarialny, na podstawie którego budynek został przekazany w użytkowanie na 30 lat.

Dom Polonii pełni funkcję ośrodka konsolidującego współpracę z ok. 30 lokalnymi instytucjami, stowarzyszeniami, fundacjami i redakcjami, którym bliska jest problematyka polonijna. Stanowi siedzibę 9 organizacji pozarządowych, w tym 5 towarzystw kresowych. Istnienie tego obiektu umożliwia realizację części zadań programowych, takich jak: warsztaty plastyczne (11 edycji), warsztaty dla dziennikarzy polonijnych, pobyty i obozy językowo-krajoznawcze, wykłady dla medyków (staże medyczne organizowane w Lublinie rokrocznie od 1993 r.), spotkania studentów ze Wschodu. Dużą część gości stanowią uczestnicy różnych kursów i specjalistycznych szkoleń.

Warto dodać, że z najlepszych prac wykonanych podczas realizacji wszystkich edycji warsztatów plastycznych dla młodzieży polskiej ze Wschodu została stworzona w Domu Polonii w Lublinie galeria 150 obrazów i rzeźb. Ważną część ekspozycji stałej stanowią 44 portrety osób historycznych zasłużonych dla Polski, których autorami są młodzi artyści ze Wschodu.DANE TELEADRESOWE

LUBLIN
Dom Polonii
Rynek 18, Lublin
tel./fax: +48 81 53 222 50
e-mail: dariusz.lublin@wp.pl
www: http://www.wspolnotapolska.org.plDOMY POLSKIE I DOMY POLONII