EJSZYSZKI

Dom Polski
Plac Majowy 13, Ejszyszki


Dom Polski w Ejszyszkach, małym miasteczku w rejonie solecznickim, funkcjonuje od 1999 roku i powstał z inicjatywy Związku Polaków na Litwie, wybodowany ze środków Senatu RP przy wsparciu Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”.

Misją Domu Polskiego w Ejszyszkach jest działanie na rzecz zachowania świadomości narodowej wśród Polaków na Litwie poprzez kultywowanie polskiej tradycji, zwyczajów, języka i kultury.

Obecnie w Domu Polskim prowadzona jest szeroka działalność programowa: organizowane są wystawy fotograficzne i wernisaże litewskich i polskich malarzy i plastyków, czy poetów. Odbywają się tu również koncerty poświęcone zarówno wybitnym klasykom, jak i twórcom współczesnym, organizowane są konkursy z udziałem uczniów szkół polskich, różne wydarzenia kulturalne, koncerty, festyny dla dzieci, imprezy okolicznościowe i zabawy integracyjne; prowadzone letnie warsztaty plastyczne, teatralne, wokalno-taneczne oraz szkolenia metodyczne dla nauczycieli; kultywowane są polskie święta narodowe.

W Domu Polskim działał młodzieżowy zespół teatralny Czarny Teatr „Sivina III”, teatr pantomimy, kółka plastyczne i szachowe. Mieści się tu także polska biblioteka oraz czytelnia.DANE TELEADRESOWE

EJSZYSZKI
Dom Polski
plac Majowy 13, Ejszyszki
tel./fax: +370 60608596
e-mail: anna-dp@o2.plDOMY POLSKIE I DOMY POLONII