KARWINA FRYSZTAT

Dom Polski
Dr. Olszaka 136/4, Karwina Frysztat


Dom Polski w Karwinie Frysztacie został wzniesiony przez Polski Związek Kulturalno-Oświatowy (PZKO) w 1976 roku (a w 2015 roku został ponownie uroczyście otwarty po remoncie) i pełni funkcję centrum polskości w tym mieście. Jego celem jest krzewienie kultury polskiej, utrzymanie tradycji polskiej na Zaolziu.

Działają tu m.in.: Chór „Hejnał” – Echo, Chór Kalina, Klub Kobiet, Klub Seniora, czy Klub Młodych.

Z trzech pomieszczeń Domu Polskiego duża sala służy do urządzania koncertów, przedstawień teatralnych, bali, spotkań, imprez rodzinnych, wykładów i przedstawień teatru lalek „Bajka” dla pobliskiej szkoły i przedszkola; mała salka do prób i zebrań, zaś kuchnia do przygotowań posiłków.

Działalność cykliczna:

 • Festiwal rockowy Dolański Gróm - corocznie - w roku 2019 dziesiąta edycja - 3000 widzów
 • Bal Polski - wspólnie z innymi MK PZKO w Karwinie - 300 uczestników
 • Tradycyjne Świniobicie - corocznie - około 120 uczestników
 • Maj nad Olzą - corocznie - wspólnie z MK PZKO Karwina - Darków - około 300 widzów
 • Festiwal filmowy Alekino - corocznie -50 widzów
 • Wycieczka rowerowa - corocznie w lipcu - 50 uczestników - wszystko imprezy otwarte
 • Próby chóru Hejnał - Echo - tygodniowo
 • Próby chóru Lira - MK PZKO Darków - tygodniowo
 • Klub Seniora - tygodniowo
 • Klub Średniaka - miesięcznie
 • Spotkania Klubu Kobiet - co 2 tygodnie
 • Spotkania Klubu Kalina - miesięcznie
 • Spotkania Klubu Przyjaźń - miesięcznie- wszystko od 10 - 30 osób - członkowie MK PZKO
 • Okazyjnie prelekcje, spotkania, imprezy towarzyskie

Dom dysponuje salą dużą 8x15, salką małą 5x8, kuchnią, holem z barkiem, tarasem i ogródkiem.DANE TELEADRESOWE

KARWINA FRYSZTAT
Dom Polski PZKO
Dr. Olszaka 136/4, Karwina Frysztat
tel./fax: +420 607 168 030
e-mail: pzkokarwina@pzkokarwina.cz
www: http://www.pzkokarwina.czDOMY POLSKIE I DOMY POLONII