60milionow


JEST NAS 60 MILIONÓW

Celem kampanii jest poszerzenie wiedzy o Polonii i Polakach z zagranicy w kraju oraz wiedzy o Polsce w środowiskach polonijnych, ale przede wszystkim budowanie świadomości globalnej wspólnoty Polaków.


WIADOMOŚCI O POLONII O POLAKACH W KRAJU I ZA GRANICĄ

PORTAL PROWADZONY PRZEZ POLONIJNĄ AGENCJĘ INFORMACYJNĄ   Hiszpania
2021-05-14 ZIELNIK - MAGICZNA KSIĘGA ROŚLIN

Przyroda zbudziła się do życia i zachwyca nas rozmaitością swoich kolorów, kształtów i zapachów. Tym razem czterolatki z Polskiej Szkoły Forum w Madrycie zamieniły się w botaników i stworzyły własny niepowtarzalny "Zielnik", który ozdobiły jedyną w swoim rodzaju kompozycją z prawdziwych roślin!

Każdy maluch ma za zadanie wypełniać razem z rodzicami Zielnik znalezionymi na spacerach "skarbami natury".
Ciekawe co tam się znajdzie?!


Zielnik, nazywany także herbarium to kolekcja zebranych i zasuszonych roślin. Nazwa herbarium pochodzi od łacińskiego słowa: herba, co oznacza ziele, zioło. Słowo zielnik odnosi się także do gotowych nadrukowanych lub ręcznie wykonanych rycin roślin, mających zwykle formę zeszytu.

Pierwsze znalezione w Europie zielniki pochodzą z XVI wieku. Wykonywali je głównie lekarze i osoby majętne, potem ich tworzeniem zaczęły zajmować się ośrodki akademickie, dzięki którym powstały publikacje naukowe.

Tradycja zbierania ziół i ich kolekcjonowania trwa do dziś i jest ważnym elementem edukacji w zakresie nauk przyrodniczych oraz często uwieńczeniem florystycznych badań terenowych.


Polska Szkoła ForumPODZIEL SIĘ INFORMACJĄMATERIAŁY MULTIMEDIALNE - ZDJĘCIA, FILMY, NAGRANIA DŹWIĘKOWE - ZAMIESZCZANE SĄ W WERSJI ORYGINALNEJ, BEZ INGERENCJI REDAKCJI. JEDNOCZEŚNIE REDAKCJA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO SKRACANIA TEKSTÓW, KOREKTY POD WZGLĘDEM POPRAWNOŚCI JĘZYKOWEJ ORAZ UZUPEŁNIEŃ, JEŻELI ZACHODZI TAKA POTRZEBA DLA LEPSZEGO ZROZUMIENIA TREŚCI.


NAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ

This files is made available under the Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.
The person who associated a work with this deed has dedicated the work to the public domain by waiving all of his or her rights to the work worldwide under copyright law, including all related and neighboring rights, to the extent allowed by law.