60milionow


JEST NAS 60 MILIONÓW

Celem kampanii jest poszerzenie wiedzy o Polonii i Polakach z zagranicy w kraju oraz wiedzy o Polsce w środowiskach polonijnych, ale przede wszystkim budowanie świadomości globalnej wspólnoty Polaków.


WIADOMOŚCI O POLONII O POLAKACH W KRAJU I ZA GRANICĄ

PORTAL PROWADZONY PRZEZ POLONIJNĄ AGENCJĘ INFORMACYJNĄ   Ukraina
2021-04-16 W hołdzie ofiar zbrodni katyńskiej

9 kwietnia w Domu Polskim w Żytomierzu zorganizowano zostało spotkanie w ramach uszanowania ofiar zbrodni katyńskiej i tragedii smoleńskiej.

W spotkaniu uczestniczyły uczniowie klas starszych. Nauczycielka języka polskiego i historii pani Julia Nowicka opowiadała młodzieży o wydarzeniach kwietnia 1940 roku. Uczniowie obejrzeli także miniatury filmowe „Epitafia katyńskie”. Pamiętano również o wydarzeniach z kwietnia roku 2010, kiedy w strasznej katastrofie lotniczej zginęli przedstawiciele polskiej elity politycznej i społecznej, duchowni, potomkowie ofiar zbrodni katyńskiej.

Pamiętamy o wszystkich ofiarach reżimu radzieckiego – rozstrzelanych oficerach i żołnierzach w lesie katyńskim, w Ostaszkowie, Bykowni, Piatychatkach, o milionach zaginionych w obozach i więzieniach, o zmarłych w czasy wielkiego głodu. Pamiętamy o setkach tysięcy deportowanych na Kazachstan i Syberię, którzy nie wrócili do swoich domów.

Wieczny odpoczynek racz im dać Panie…


Dom Polski w Żytomierzu / Walentyna JusupowaPODZIEL SIĘ INFORMACJĄMATERIAŁY MULTIMEDIALNE - ZDJĘCIA, FILMY, NAGRANIA DŹWIĘKOWE - ZAMIESZCZANE SĄ W WERSJI ORYGINALNEJ, BEZ INGERENCJI REDAKCJI. JEDNOCZEŚNIE REDAKCJA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO SKRACANIA TEKSTÓW, KOREKTY POD WZGLĘDEM POPRAWNOŚCI JĘZYKOWEJ ORAZ UZUPEŁNIEŃ, JEŻELI ZACHODZI TAKA POTRZEBA DLA LEPSZEGO ZROZUMIENIA TREŚCI.


NAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ

This files is made available under the Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.
The person who associated a work with this deed has dedicated the work to the public domain by waiving all of his or her rights to the work worldwide under copyright law, including all related and neighboring rights, to the extent allowed by law.