WOLONTARIAT
W STOWARZYSZENIU "WSPÓLNOTA POLSKA"


Dziękujemy wszystkim zainteresowanym, którzy nadesłali zgłoszenia do udziału w wolontariacie przy organizacji Igrzysk Zimowych.

NABÓR ZOSTAŁ ZAMKNIĘTY

Po wnikliwej analizie została wybrana grupa 20 osób i z tą grupą będziemy się kontaktować indywidualnie

POZOSTAŁYCH ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KOLEJNYCH INICJATYWACH.facebook