STOWARZYSZENIE "WSPÓLNOTA POLSKA"

Władze Stowarzyszenia


Dariusz Bonisławski

Prezes Zarządu Krajowego


Krzysztof Łachmański

Wiceprezes Zarządu Krajowego


Józef Wróbel

Wiceprezes Zarządu Krajowego


Tomasz Różniak

Skarbnik Zarządu Krajowego


Anna Kietlińska

Członek Zarządu Krajowego


Sebastian Jaworowski

Członek Zarządu Krajowego


Henryk Kowalczyk

Przewodniczący Rady Krajowej


Hanka Gałązka

Wiceprzewodnicząca Rady Krajowej


Tomasz Głowiński

Wiceprzewodniczący Rady Krajowej


Krajowa Komisja Rewizyjna

 • Cekiera Adam
 • Garbacz Piotr
 • Karol Teresa
 • Ojowski Piotr
 • Tokarski Władysław

Krajowy Sąd Koleżeński

 • Brzan-Kloś Alicja
 • Brzozowski Andrzej
 • Koreś Daniel
 • Majcherski Cezary
 • Mrozowski Piotr

Rada Krajowa

 • Bala Adam
 • dr Bojarski Piotr
 • Dobrzański Kazimierz
 • ks. prof. Dzwonkowski Roman - zmarł 30 grudnia 2020 r.
 • Falfus Jacek
 • Gajda Stefan
 • Gałązka Hanka
 • dr Głowiński Tomasz
 • Grudzień Mariusz
 • Hlebowicz Adam
 • Karwowski Jerzy
 • Korsak Jan
 • dr Kosicka Anna
 • Kowalczyk Henryk
 • Krajewski Jarosław
 • prof. Lolo Radosław
 • Ługiewicz Wiesław
 • Modzelewski Andrzej
 • Myszkowski Jerzy
 • Nabrdalik Halina
 • dr Niemczynowicz Agnieszka
 • ks. Niewęgłowski Tadeusz
 • Piegutkowski Andrzej Stefan
 • Piotrowski Rafał
 • dr Przybytek Dariusz
 • Purgacz Ireneusz
 • dr Rybczyński Witold
 • prof. Sienkiewicz Jan Wiktor
 • Socha Aleksander
 • Strobel Witold
 • Strutyński Władysław
 • Śladecki Dariusz
 • Ślusarek Aleksandra
 • dr Wyszowska Izabela

 

PREZESI

Dariusz Piotr Bonisławski

od 04.03.2017 r.


Longin Komołowski

od 06.02.2010 do 30.12.2016 r.


Maciej Płażyński

w latach 2008-2010


Prof. Andrzej Stelmachowski

w latach 1990-2008Lista 87 założycieli
Stowarzyszenia "Wspólnota Polska"

 • prof. Andrzej Ajnenkiel
 • sen. Franciszek Bachleda-Księdzulorz
 • pos. Jarosław Barańczak
 • sen. Anna Bogucka-Skowrońska
 • pos. Andrzej Bondarewski
 • Wojciech Borzobohaty
 • Józef Borzyszkowski
 • red. Olgierd Budrewicz
 • sen. Gabriela Cwojdzińska
 • min. Izabela Cywińska
 • red. Mieczysław Czuma
 • ks. bp Jerzy Dąbrowski
 • pos. Teresa Dobielińska-Eliszewska
 • prof. Marian Drozdowski
 • Czesław Drust
 • ks. prof. Roman Dzwonkowski
 • prof. Władysław Findeisen
 • pos. Andrzej Gabryszewski
 • sen. Ryszard Ganowicz
 • prof. Bronisław Geremek
 • Józef Gierowski
 • prof. Aleksander Gieysztor
 • pos. Mieczysław Gil
 • Bogumił Grot
 • pos. Aleksander Hall
 • pos. Ryszard Iwan
 • Stanisław Michał Jankowski
 • Krzysztof Kalczyński
 • ks. bp Zygmunt Kamiński
 • ks. Ryszard Karpiński
 • prof. Krystyna Kersten
 • Józef Klasa
 • red. Jerzy Klechta
 • Mieczysław Klimaszewski
 • sen. Tadeusz Kłopotowski
 • pos. Bronisław Komorowski
 • prof. Mikołaj Kozakiewicz
 • ks. Zbigniew Kraszewski
 • o. prof. Mieczysław A. Krąpiec
 • sen. Maciej Krzanowski
 • prof. Władysław Kucharski
 • prof. Marcin Kula
 • Zbigniew Lech
 • prof. Jacek Leoński
 • Mikołaj Lipowski
 • prof. Witold Lutosławski
 • prof. Paweł Łączkowski
 • prof. Piotr Łossowski
 • red. Tomasz Łubieński
 • ks. Tadeusz Majewski
 • prof. Władysław Markiewicz
 • ks. Józef Mikołajewski
 • red. Andrzej Miłosz
 • prof. Władysław Miodunka
 • sen. Jan Musiał
 • pos. Ireneusz Niewiarowski
 • pos. Piotr Nowina-Konopka
 • pos. Janusz Onyszkiewicz
 • ks. Stanisław Opiela
 • ks. Henryk Ostach
 • red. Władysław Oszelda
 • Wojciech Owsianowski
 • ks. Zdzisław Pawlik
 • Jan Plater-Gajewski
 • Zygmunt Radłowski
 • dr Tomasz Radzik
 • red. Bohdan Rączkowski
 • sen. Ryszard Reiff
 • Witold Rybczyński
 • płk Stanisław Skalski
 • prof. Krzysztof Skubiszewski
 • Witold Stankiewicz
 • Stefan Starczewski
 • prof. Andrzej Stelmachowski
 • red. Jerzy Surdykowski
 • ks. Edward Szymanek
 • sen. Józef Ślisz
 • ks. bp Zdzisław Tranda
 • red. Jerzy Turowicz
 • Wiesław Walendziak
 • ks. Jan Walter
 • pos. Jerzy Wuttke
 • prof. Andrzej Zahorski
 • Jan Zalewski
 • Krzysztof Zanussi
 • Stanisław Zarzecki
 • pos. Jerzy Żurawiecki

 


Komitet Założycielski
Stowarzyszenia "Wspólnota Polska"

wybrany na zebraniu założycielskim w dniu 7 lutego 1990

 • prof. Andrzej Ajnenkiel
 • pos. Jarosław Barańczak
 • sen. Anna Bogucka-Skowrońska
 • ks. bp Jerzy Dąbrowski
 • prof. Władysław Findeisen
 • prof. Bronisław Geremek
 • prof. Aleksander Gieysztor
 • pos. Mieczysław Gil
 • pos. Aleksander Hall
 • Stanisław Michał Jankowski
 • Józef Klasa
 • sen. Tadeusz Kłopotowski
 • sen. Maciej Krzanowski
 • prof. Paweł Łączkowski
 • ks. Józef Mikołajewski
 • pos. Janusz Onyszkiewicz
 • ks. Henryk Ostach
 • Jan Plater-Gajewski
 • sen. Ryszard Reiff
 • prof. Krzysztof Skubiszewski
 • prof. Andrzej Stelmachowski
 • sen. Józef Ślisz
 • red. Jerzy Turowicz
 • ks. Jan Walter

 


Rada Krajowa

wybrana 2 kwietnia 1990 roku
przez I Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia "Wspólnota Polska"

 • prof. Andrzej Ajnenkiel
 • sen. Franciszek Bachleda-Księdzulorz
 • sen. Anna Bogucka-Skowrońska
 • pos. Andrzej Bondarewski
 • Wojciech Borzobohaty
 • Andrzej Chodkiewicz
 • prof. Wiesław Chrzanowski
 • red. Mieczysław Czuma
 • ks. bp Jerzy Dąbrowski
 • pos. Teresa Dobielińska-Eliszewska
 • ks. prof. Roman Dzwonkowski
 • prof. Władysław Findeisen
 • pos. Mieczysław Gil
 • pos. Aleksander Hall
 • Jerzy Janicki
 • Stanisław M. Jankowski
 • prof. Sławomir Kalembka
 • ks. bp Zygmunt Kamiński
 • ks. bp Ryszard Karpiński
 • prof. Aleksander Koj
 • sen. Tadeusz Kłopotowski
 • pos. Bronisław Komorowski
 • ks. bp Zbigniew Kraszewski
 • prof. Paweł Łączkowski
 • red. Tomasz Łubieński
 • ks. bp Tadeusz Majewski
 • Jan Malanowski
 • ks. Józef Mikołajewski
 • ks. Henryk Ostach
 • Jan Plater-Gajewski
 • sen. Ryszard Reiff
 • prof. Krzysztof Skubiszewski
 • Andrzej Szczepkowski
 • ks. Edward Szymanek
 • red. Jerzy Turowicz

 


Prezydium Rady Krajowej

wybrane 19 kwietnia 1990 roku


 • prof. Andrzej Stelmachowski
 • ks. bp Zygmunt Kamiński
 • prof. Paweł Łączkowski
 • sen. Anna Bogucka-Skowrońska
 • ks. bp Jerzy Dąbrowski
 • Andrzej Chodkiewicz
 • pos. Mieczysław Gil
 • pos. Bronisław Komorowski
 • sen. Ryszard Reiff