Władze StowarzyszeniaDariusz Bonisławski

Prezes

d.bonislawski@wspolnotapolska.org.pl


Krzysztof Łachmański

Wiceprezes Zarządu Krajowego

k.lachmanski@wspolnotapolska.org.pl


Aleksander Socha

Członek Zarządu Krajowego

a.socha@wspolnotapolska.org.pl.

Przewodniczący Rady Krajowej

.


Tomasz Różniak

Skarbnik Zarządu Krajowego

t.rozniak@wspolnotapolska.org.pl


Krajowa Komisja Rewizyjna

kr@wspolnotapolska.org.pl

 • Cekiera Adam
 • Garbacz Piotr
 • Karol Teresa
 • Ojowski Piotr
 • Tokarski Władysław

Krajowy Sąd Koleżeński

sk@wspolnotapolska.org.pl

 • Brzan-Kloś Alicja
 • Brzozowski Andrzej
 • Koreś Daniel
 • Majcherski Cezary
 • Mrozowski Piotr

Rada Krajowa

 • Bala Adam
 • Bojarski Piotr
 • Dobrzański Kazimierz
 • ks. prof. Dzwonkowski Roman
 • Falfus Jacek
 • Gajda Stefan
 • Gałązka Hanka
 • prof. Głowiński Tomasz
 • Grudzień Mariusz
 • Hlebowicz Adam
 • Jaworowski Sebastian
 • Karwowski Jerzy
 • Kietlińska Anna
 • Korsak Jan
 • dr Kosicka Anna
 • Kowalczyk Henryk
 • Krajewski Jarosław
 • prof. Lolo Radosław
 • Ługiewicz Wiesław
 • Modzelewski Andrzej
 • Myszkowski Jerzy
 • Nabrdalik Halina
 • dr Niemczynowicz Agnieszka
 • ks. Niewęgłowski Tadeusz
 • Piegutkowski Andrzej Stefan
 • Piotrowski Rafał
 • dr Przgytek Dariusz
 • Purgacz Ireneusz
 • dr Rybczyński Witold
 • prof. Sienkiewicz Jan Wiktor
 • Strutyński Władysław
 • Śladecki Dariusz
 • Ślusarek Aleksandra
 • dr hab. Wróbel Józef
 • dr Wyszowska Izabela

 

PREZESI

Dariusz Piotr Bonisławski

od 04.03.2017 r.


Longin Komołowski

od 06.02.2010 do 30.12.2016 r.


Maciej Płażyński

w latach 2008-2010


Prof. Andrzej Stelmachowski

w latach 1990-2008Lista 87 założycieli
Stowarzyszenia "Wspólnota Polska"

 • prof. Andrzej Ajnenkiel
 • sen. Franciszek Bachleda-Księdzulorz
 • pos. Jarosław Barańczak
 • sen. Anna Bogucka-Skowrońska
 • pos. Andrzej Bondarewski
 • Wojciech Borzobohaty
 • Józef Borzyszkowski
 • red. Olgierd Budrewicz
 • sen. Gabriela Cwojdzińska
 • min. Izabela Cywińska
 • red. Mieczysław Czuma
 • ks. bp Jerzy Dąbrowski
 • pos. Teresa Dobielińska-Eliszewska
 • prof. Marian Drozdowski
 • Czesław Drust
 • ks. prof. Roman Dzwonkowski
 • prof. Władysław Findeisen
 • pos. Andrzej Gabryszewski
 • sen. Ryszard Ganowicz
 • prof. Bronisław Geremek
 • Józef Gierowski
 • prof. Aleksander Gieysztor
 • pos. Mieczysław Gil
 • Bogumił Grot
 • pos. Aleksander Hall
 • pos. Ryszard Iwan
 • Stanisław Michał Jankowski
 • Krzysztof Kalczyński
 • ks. bp Zygmunt Kamiński
 • ks. Ryszard Karpiński
 • prof. Krystyna Kersten
 • Józef Klasa
 • red. Jerzy Klechta
 • Mieczysław Klimaszewski
 • sen. Tadeusz Kłopotowski
 • pos. Bronisław Komorowski
 • prof. Mikołaj Kozakiewicz
 • ks. Zbigniew Kraszewski
 • o. prof. Mieczysław A. Krąpiec
 • sen. Maciej Krzanowski
 • prof. Władysław Kucharski
 • prof. Marcin Kula
 • Zbigniew Lech
 • prof. Jacek Leoński
 • Mikołaj Lipowski
 • prof. Witold Lutosławski
 • prof. Paweł Łączkowski
 • prof. Piotr Łossowski
 • red. Tomasz Łubieński
 • ks. Tadeusz Majewski
 • prof. Władysław Markiewicz
 • ks. Józef Mikołajewski
 • red. Andrzej Miłosz
 • prof. Władysław Miodunka
 • sen. Jan Musiał
 • pos. Ireneusz Niewiarowski
 • pos. Piotr Nowina-Konopka
 • pos. Janusz Onyszkiewicz
 • ks. Stanisław Opiela
 • ks. Henryk Ostach
 • red. Władysław Oszelda
 • Wojciech Owsianowski
 • ks. Zdzisław Pawlik
 • Jan Plater-Gajewski
 • Zygmunt Radłowski
 • dr Tomasz Radzik
 • red. Bohdan Rączkowski
 • sen. Ryszard Reiff
 • Witold Rybczyński
 • płk Stanisław Skalski
 • prof. Krzysztof Skubiszewski
 • Witold Stankiewicz
 • Stefan Starczewski
 • prof. Andrzej Stelmachowski
 • red. Jerzy Surdykowski
 • ks. Edward Szymanek
 • sen. Józef Ślisz
 • ks. bp Zdzisław Tranda
 • red. Jerzy Turowicz
 • Wiesław Walendziak
 • ks. Jan Walter
 • pos. Jerzy Wuttke
 • prof. Andrzej Zahorski
 • Jan Zalewski
 • Krzysztof Zanussi
 • Stanisław Zarzecki
 • pos. Jerzy Żurawiecki

 


Komitet Założycielski
Stowarzyszenia "Wspólnota Polska"

wybrany na zebraniu założycielskim w dniu 7 lutego 1990

 • prof. Andrzej Ajnenkiel
 • pos. Jarosław Barańczak
 • sen. Anna Bogucka-Skowrońska
 • ks. bp Jerzy Dąbrowski
 • prof. Władysław Findeisen
 • prof. Bronisław Geremek
 • prof. Aleksander Gieysztor
 • pos. Mieczysław Gil
 • pos. Aleksander Hall
 • Stanisław Michał Jankowski
 • Józef Klasa
 • sen. Tadeusz Kłopotowski
 • sen. Maciej Krzanowski
 • prof. Paweł Łączkowski
 • ks. Józef Mikołajewski
 • pos. Janusz Onyszkiewicz
 • ks. Henryk Ostach
 • Jan Plater-Gajewski
 • sen. Ryszard Reiff
 • prof. Krzysztof Skubiszewski
 • prof. Andrzej Stelmachowski
 • sen. Józef Ślisz
 • red. Jerzy Turowicz
 • ks. Jan Walter

 


Rada Krajowa

wybrana 2 kwietnia 1990 roku
przez I Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia "Wspólnota Polska"

 • prof. Andrzej Ajnenkiel
 • sen. Franciszek Bachleda-Księdzulorz
 • sen. Anna Bogucka-Skowrońska
 • pos. Andrzej Bondarewski
 • Wojciech Borzobohaty
 • Andrzej Chodkiewicz
 • prof. Wiesław Chrzanowski
 • red. Mieczysław Czuma
 • ks. bp Jerzy Dąbrowski
 • pos. Teresa Dobielińska-Eliszewska
 • ks. prof. Roman Dzwonkowski
 • prof. Władysław Findeisen
 • pos. Mieczysław Gil
 • pos. Aleksander Hall
 • Jerzy Janicki
 • Stanisław M. Jankowski
 • prof. Sławomir Kalembka
 • ks. bp Zygmunt Kamiński
 • ks. bp Ryszard Karpiński
 • prof. Aleksander Koj
 • sen. Tadeusz Kłopotowski
 • pos. Bronisław Komorowski
 • ks. bp Zbigniew Kraszewski
 • prof. Paweł Łączkowski
 • red. Tomasz Łubieński
 • ks. bp Tadeusz Majewski
 • Jan Malanowski
 • ks. Józef Mikołajewski
 • ks. Henryk Ostach
 • Jan Plater-Gajewski
 • sen. Ryszard Reiff
 • prof. Krzysztof Skubiszewski
 • Andrzej Szczepkowski
 • ks. Edward Szymanek
 • red. Jerzy Turowicz

 


Prezydium Rady Krajowej

wybrane 19 kwietnia 1990 roku


 • prof. Andrzej Stelmachowski
 • ks. bp Zygmunt Kamiński
 • prof. Paweł Łączkowski
 • sen. Anna Bogucka-Skowrońska
 • ks. bp Jerzy Dąbrowski
 • Andrzej Chodkiewicz
 • pos. Mieczysław Gil
 • pos. Bronisław Komorowski
 • sen. Ryszard Reiff

 

facebook