STOWARZYSZENIE "WSPÓLNOTA POLSKA"

Rada Patronacka


ks. prof. dr hab. Stanisław Dziekoński

Rektor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Urodzony w 1967 r. W latach 1986 –1992 studiował filozofię i teologię w Wyższym Seminarium Duchownym w Łomży. Studia specjalistyczne w zakresie katechetyki odbył w latach 1992-1994 na Wydziale Teologicznym Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie. W 1999 roku otrzymał tytuł doktora nauk teologicznych w zakresie katechetyki na podstawie rozprawy: „Wychowanie w nauczaniu Kościoła od początku XIX wieku do Soboru Watykańskiego II”. Habilitację w zakresie nauk teologicznych uzyskał w 2006 roku. Dziekan Wydziału Teologicznego tej uczelni w latach 2008 – 2012, kierownik katedry Psychologicznych i Pedagogicznych Podstaw Katechetyki, konsulator przy Komisji Wychowania Katolickiego i Rady Naukowej Konferencji Episkopatu Polski, członek rad naukowych czasopism o tematyce teologicznej i pedagogicznej, autor książek i artykułów przeważnie o tematyce katechetycznej i pedagogicznej, zastępca Przewodniczącego Polskiej Akademii Nauk Komitetu Nauk Teologicznych.ANDRZEJ KRAŚNICKI

Działacz sportowy, od 2010 prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego - organizacji partnerskiej Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”. Od 30 lat zaangażowany w organizację i popularyzację sportu – w tym polonijnego, w duchu idei olimpijskich które w Polsce mają już 90 letnią tradycję. Opowiada się za integracją „olimpijskiej rodziny” włączając w to polskie środowiska poza granicami kraju. Aktywnie wspiera merytorycznie i organizacyjnie wszystkie przedsięwzięcia Wspólnoty Polskiej upatrując w sporcie amatorskim elementu patriotycznych odwołań do chlubnych kart naszej historii, w których sport był czynnikiem konsolidującym i wyrażającym polskość. Współcześnie wsparcie PKOL włącza polonijny ruch sportowy do światowej rodziny olimpijskiej i zapewnia stałe kontakty polskiego sportu z międzynarodowym ruchem olimpijskim

Absolwent Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego w Poznaniu, zawodnik juniorskiej i młodzieżowej kadry narodowej piłki ręcznej, następnie trener tej dyscypliny. W latach 2002–2005 prezes Polskiej Konfederacji Sportu. 15 stycznia 2006 prezes Związku Piłki Ręcznej w Polsce i działacz PKOl.BP WIESŁAW LECHOWICZ

Duchowny rzymskokatolicki, doktor teologii pastoralnej, rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie w latach 2004–2008, biskup pomocniczy tarnowski od 2008, od 2011 delegat ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej, przewodniczący Komisji ds. Polonii i Polaków za Granicą. Niestrudzenie pielgrzymujący do Polonii i Polaków rozsianych po całym świecie, wypełniając tym samym zadania Komisji ds. Polonii i Polaków za Granicą do których należy m.in. koordynacja duszpasterstwa, planowanie i programowanie kierunków pracy duszpasterskiej, pobudzanie, promowanie i animacja stosownych inicjatyw duszpasterskich, troska o strukturalne jednostki duszpasterstwa polonijnego w poszczególnych krajach oraz współpraca z instytucjami i organizacjami polonijnymi.

Święcenia kapłańskie otrzymał w 1987 roku. Uczestnik prac Komisji Duszpasterskiej Konferencji Episkopatu Polski za które został podniesiony przez Benedykta XVI do godności kapelana Jego Świątobliwości. Bp Wiesław Lechowicz wchodzi także w skład Komisji KEP ds. Duchowieństwa; Duszpasterstwa oraz jest członkiem Zespołu ds. Ruchów Intronizacyjnych i Rady ds. Migracji, Turystyki i Pielgrzymek. Ponadto jest członkiem Międzynarodowej Katolickiej Komisji ds. Migracji (ICMC).PROF. DR HAB. PAWEŁ ŁĄCZKOWSKI

Współzałożyciel Stowarzyszenia „Wspólnota Polska, wieloletni członek władz Stowarzyszenia. Nauczyciel akademicki, polityk. Poseł na Sejm X, I i III kadencji, w latach 1992–1993 wiceprezes Rady Ministrów w rządzie Hanny Suchockiej.

Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, na którym uzyskał stopień doktora z zakresu socjologii. Wieloletni pracownik naukowy UAM i Polskiej Akademii Nauk. W 1980 wstąpił do Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”. Do 1989 pracował jako kierownik pracowni w Centralnym Ośrodku Oświaty i Postępu w Rolnictwie. Poseł na Sejm I i X kadencji. Wicepremier w rządzie Hanny Suchockiej, przewodniczący Komitetu Społeczno-Ekonomicznemu przy Radzie Ministrów. W latach 1992 - 1999 przewodniczący PChD, zaś w latach 1999–2002 lider Porozumienia Polskich Chrześcijańskich Demokratów. Po raz trzeci w Sejmie od 1997 do 2001, będąc posłem z listy Akcji Wyborczej Solidarność. Przewodniczył Komisji Regulaminowej i Spraw Poselskich. Działacz Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk i przewodniczącym jego Komisji Socjologicznej. Profesor w Collegium Polonicum w Słubicach.PROF. DR HAB. N. MED. MAREK RUDNICKI

Profesor chirurgii w University of Illinois w Chicago; Chairman, Dept. of Surgery Ross University School of Medicine, od wielu lat działacz polonijny integrujący zwłaszcza polskie środowisko medyczne pracujące poza granicami kraju. Członek Polonijnej Rady Konsultacyjnej przy Marszalku Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

M.in. w latach 2009-16 prezydent Światowej Federacji Polonijnych Organizacji Medycznych, następnie prezes honorowy tej organizacji, prezes Związku Lekarzy Polskich w Chicago. Promotor lekarzy polskiego pochodzenia w krajach byłego bloku sowieckiego. Członek Collegium of Eminent Scientists zrzeszającego najbardziej prominentnych przedstawicieli polskiej nauki na emigracji. Pełni funkcję Przewodniczącego Międzynarodowej Rady Naukowej „Wiadomości Lekarskich”. Prowadzi Polsko Amerykański Program Walki z Rakiem Piersi “Amber Coalition”. Był inicjatorem i współorganizatorem skutecznych akcji środowisk polonijnych protestujących przeciwko szkalowaniu Polski i Polaków. Organizator Międzynarod. Konferencji „Patriotism, Heritage and Medicine” kierowanych do środowisk poza polonijnych a upamiętniających wkład lekarzy i ludzi świata medycyny w odzyskanie niepodległości polski oraz walkę z najeźdźcami podczas II Wojny Światowej.DR JAROSŁAW SZAREK

Historyk i publicysta, od 2016 prezes Instytutu Pamięci Narodowej blisko współpracującej ze Stowarzyszeniem "Wspólnota Polska" w projektach o historycznej tematyce. Popularyzator nowożytnych dziejów Polski akcentujący rolę naszego państwa w kluczowych momentach historii takich jak np. powstrzymanie komunistycznej ekspansji w wyniku bitwy warszawskiej. Jak sam twierdzi IPN to jest miejsce szczególne. Naszym zadaniem jest przekazać pamięć o polskim dziedzictwie, co wpisuje się w zadanie Wspólnoty Polskiej popularyzowania wiedzy o kulturze i historii Polski a tym samym podtrzymanie narodowej tożsamości Polonii.

Studia historyczne na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego, stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie historii na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie. Jako student UJ po wprowadzeniu stanu wojennego pomagał internowanym. Kolportował i drukował podziemną prasę. W latach 1985–1989 był drukarzem Bielskiego Komitetu Oporu Społecznego. Od 1981 r. współpracował z Miejską Komisją Koordynacyjną NSZZ „Solidarność” w Czechowicach-Dziedzicach, W latach 1992–1997 poświęcił się dziennikarstwu popularyzującemu dzieje Polski. W 2000 zatrudniony w oddziale krakowskim IPN, współautor serii popularnonaukowej Z archiwów bezpieki – nieznane karty PRL oraz książek dla dzieci Kocham Polskę.