"Lato z Polską"
program dla dzieci i młodzieży
ze środowisk polskich i polonijnych
realizowany przez Stowarzyszenie "Wspólnota Polska"


lipiec 2019 „LATO Z POLSKĄ W WARSZAWIE Stowarzyszenie "Wspólnota Polska"

W dniach od 8 do 17 lipca 2019 roku odbyły się kolonie sportowo – rekreacyjne dla dzieci i młodzieży z Polskiej Macierzy Szkolnej w Grodnie na Białorusi w ramach projektu „Lato z Polską”, zorganizowane przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” Oddział w Warszawie oraz Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej „Kopernik” w Wyszkowie, przy wsparciu Gminy Wyszków i Powiatu Wyszkowskiego.

Młodzież w tym czasie zwiedziła Warszawę, gminę i wybrane miejsca na terenie powiatu wyszkowskiego, brała udział w licznych zajęciach integracyjnych, kulturalnych, sportowo – rekreacyjnych, wycieczkach edukacyjnych. Zwiedzając Warszawę była w Muzeum Powstania Warszawskiego, Centrum Nauki Kopernik czy też spacerowała po Starym Mieście. Uczestniczyła w spotkaniu inaugurującym projekt „Lato z Polską” dla grup polonijnych z całego świata w Domu Polonii w Pułtusku.

Ciekawym doświadczeniem dla młodzieży było spotkanie ze służbami mundurowymi i ratowniczymi. W OSP w Gulczewie zostali zapoznani z systemem funkcjonowania straży pożarnej w Polsce, następnie mogli obejrzeć sprzęt jakim dysponuje jednostka. Na terenie CEZiU uczestnicy kolonii mogli nauczyć się udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej pod kierunkiem ratownika medycznego. W ramach „Misji Alpha 0”, prowadzonej przez byłego żołnierza jednostki specjalnej Grom młodzież miała do pokonania sportowy tor taktyczny, uczyła się przygotowania przeprawy linowej, maskowania w terenie leśnym, udzielania pierwszej pomocy z zakresu postępowania w przypadku podstawowych urazów w terenie: ugryzień, ukąszeń, otarć, oparzeń, zranień, zwichnięć i złamań, ciała obcego w oku, uchu, reakcji alergicznej, nauka komponowania apteczki wyprawowej.Młodzież spotkała się z przedstawicielami poetów Klubu Literackiego „Nasza Twórczość”. Podczas spotkania poeci pani Jolanta Grotte i Jan Rychner zaprezentowali swoją twórczość o różnej tematyce.

Odbyły się liczne zajęcia rekreacyjno – sportowe na kompleksach sportowych, basenie, siłowni plenerowej i parku linowym. Młodzież miała również możliwość odbycia zajęć sportowych na Stadionie Miejskim z miejscową drużyną futbolu amerykańskiego Rhinos Wyszków. W Brańszczyku rozegrany został wspólny mecz piłki nożnej z młodzieżą ze Stowarzyszenia „Bocian” KRiS.

Uczestnicy kolonii spotkali się z przedstawicielami władz samorządu gminnego i powiatowego w Urzędzie Miasta dzięki, którym również zostały zorganizowane kolonie oraz zrealizowano program. Liczne podziękowania i wzruszenia miały miejsce w ostatnim dniu kolonii podczas wieczorku pożegnalnego, na którym młodzież otrzymała pamiątkowe Copernikusy z pobytu na kolonii i książki.

Przedsięwzięcie kolonia sportowo rekreacyjna zostało zorganizowane przez Oddział Warszawski Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” i Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej „Kopernik” w Wyszkowie przy współpracy z Powiatem Wyszkowskim i Gminą Wyszków oraz współfinansowaniu Powiatu i Gminy Wyszków oraz ze środków z Kancelarii Senatu RP w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.
LATO Z POLSKĄ - PRZEGLĄD WYDARZEŃ
Przedsięwzięcie finansowane ze środków otrzymanych od Kancelarii Senatu
w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.

STOWARZYSZENIE "WSPÓLNOTA POLSKA" - SYGNATARIUSZ KAMPANII SPOŁECZNEJ "JEST NA 60 MILIONÓW"
facebook