"Lato z Polską"
program dla dzieci i młodzieży
ze środowisk polskich i polonijnych
realizowany przez Stowarzyszenie "Wspólnota Polska"


SIERPIEŃ 2018 Lato z Polską w Terespolu Stowarzyszenie "Wspólnota Polska"

Przez niemal dwa tygodnie, bo od 6 do 17 sierpnia 2018 r, szesnastoosobowa grupa z Weliamowicz gm, Motykały k/ Brześcia na Białorusi przebywała w Terespolu, uczestnicząc w koloniach organizowanych przez Stowarzyszenie „Wspólnotę Polską”,Oddział w Siedlcach we współpracy z Urzędem Miasta w Terespolu w ramach akcji „Lato z Polską”. Przedsięwzięcie finansowane było ze środków otrzymanych od Kancelarii Senatu w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.

Młodzież oraz towarzyszące im opiekunki tuż po przyjeździe serdecznie powitali burmistrza Miasta Terespol Jacka Danieluka i sekretarza miasta Józefa Paderewskiego, którzy życzyli gościom wielu wspaniałych chwil spędzonych w naszym kraju.

Opiekujące się grupą nauczycielki ZSP nr 1 w Terespolu Edyta Krzemińska, Kamila Korneluk oraz Katarzyna Polaczuk przygotowały ciekawy program zajęć oraz wycieczek, aby pokazać młodzieży bogatą tradycję oraz kulturę polską i piękne krajobrazy nadbużańskich miejscowości. W Kostomłotach goście z Białorusi wysłuchali historii parafii neounickiej, natomiast w Jabłecznej podziwiali piękny Monastyr Świętego Onufrego. Nastolatkowie odwiedzili także Kodeń oraz Janów Podlaski. Wiele emocji wzbudził wyjazd do Warszawy, gdzie młodzież spacerowała po ZOO oraz Starym Mieście.

W trakcie trwania obozu nastolatkowie aktywnie uczestniczyli w warsztatach kulinarnych, tkackich, ceramicznych oraz teatranych. Brali udział w zajęciach sportowych w sali gimnastycznej oraz zabawach w Aquaparku w Siedlcach. Ogromną radość sprawił gościom z Białorusi mecz piłki nożnej rozegrany z uczniami terespolskiej „Jedynki”, a także pokaz psów wicemistrzów Europy w Super Pro Toss&Fetch, przygotowywanych przez Joannę Korbal.

Dwa tygodnie spędzone w Polsce przyniosły młodzieży z Białorusi niezwykle wiele wrażeń, niesamowitych wspomnień oraz nowych przyjaźni nawiązanych z rówieśnikami z Terespola, które obiecali kontynuować po powrocie do rodzinnych domów.

Kierownik kolonii: Edyta Krzemińska


LATO Z POLSKĄ - ZESTAWIENIE DZIAŁAŃ
Przedsięwzięcie finansowane ze środków otrzymanych od Kancelarii Senatu
w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.