"Lato z Polską"
program dla dzieci i młodzieży
ze środowisk polskich i polonijnych
realizowany przez Stowarzyszenie "Wspólnota Polska"


SIERPIEŃ 2018 Lato z Polską w Julinku Stowarzyszenie "Wspólnota Polska"

Kolonie sportowo-rekreacyjne dzieci i młodzieży polskiego pochodzenia z Białorusi (Grodzieńszczyzna) w Julinku k/Leszna, pow. Zachodni-Warszawski dla 54 uczestników w dniach 30 lipca- 9 sierpnia 2018 r.

Nasza propozycja współpracy wokół organizacji kolonii dla dzieci polonijnych z Białorusi, złożona na ręce Starosty powiatu zachodniego warszawskiego, P. Jana Żychlińskiego, spotkała się z natychmiastową bardzo pozytywną decyzją. Starostwo już w latach poprzednich było bardzo zaangażowane we współpracę ze środowiskami polskimi na Białorusi. Tym razem połączyliśmy siły i skutek był bardzo pozytywny.

Kolonia sportowo - rekreacyjna dla dzieci i młodzieży z Wołkowyska i Grodzieńszczyzny (Białoruś) w dniach 30 lipca – 9 sierpnia 2018 r. w Lesznie (Julinku) stanowiła część projektu „Lato z Polską”, realizowanego przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” przy współfinansowaniu w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą. Projekt współfinansowany był również przez powiat warszawski zachodni, powiat pruszkowski, miasto Piastów i gminę Czosnów.Należy zaznaczyć, że siedzibą kolonii był ośrodek kolonijny z wielką tradycją, położony na skraju Puszczy Kampinoskiej, pamiętający czasy II Rzeczypospolitej, założony ok. roku 1935 przez ówczesnego Prezydenta RP Ignacego Mościckiego dla niezamożnych dzieci warszawskich. Pamięć tej przeszłości utrwalona jest w ośrodku pamiątkowym bilbordem. Ośrodek ma w związku z tym specyficzny urok, chociaż od tamtych czasów uzyskał nowoczesne budynki i zaplecze użytkowe gospodarcze.

W zadaniu wzięło udział 29 dzieci i 3 opiekunów z polskiej szkoły w Wołkowysku oraz 20 dzieci i 2 opiekunów ze szkół rejonu grodzieńskiego. W programie kolonii przewidziano bogaty program edukacyjno-historyczny i patriotyczny, związany z obchodami 75 rocznicy Powstania Warszawskiego - uczestnicy projektu brali udział w uroczystościach państwowych w godzinie „W” na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach oraz zwiedzili Muzeum Powstania Warszawskiego.

W Warszawie nasi koloniści spacerowali po najpiękniejszych zakątkach stolicy, zwiedzili Stare Miasto i PGE Narodowy. Z racji umiejscowienia kolonii na skraju Puszczy Kampinoskiej, dzieci miały szczególną okazję zobaczyć i zwiedzić również Żelazową Wole, Niepokalanów, Błonie oraz zakątki Kampinoskiego Parku Narodowego.

Chcieliśmy, aby kolonie były także okazja do wielu zajęć o charakterze sportowym. Wielkim powodzeniem cieszyły się również zajęcia stacjonarne: jazda konna, rajdy rowerowe i piesze po Puszczy Kampinoskiej, gry terenowe i sportowe gry zespołowe, zajęcia rekreacyjne, gry planszowe, bilard indyjski – carrom, warsztaty artystyczne. Czas spędzony w Julinku zaowocował wieloma nowymi znajomościami wśród samych uczestników dwóch rejonów oraz z wolontariuszami z Polski. Bogata oferta zajęć sprzyjała nie tylko zdobyciu nowej wiedzy, poznania kultury i tradycji naszego regionu ale również rozwijaniu polskiej mowy.

Opr. Krzysztof Radkowski, Agnieszka BoguckaLATO Z POLSKĄ - ZESTAWIENIE DZIAŁAŃ
Przedsięwzięcie finansowane ze środków otrzymanych od Kancelarii Senatu
w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.