"Lato z Polską"
program dla dzieci i młodzieży
ze środowisk polskich i polonijnych
realizowany przez Stowarzyszenie "Wspólnota Polska"


CZERWIEC 2018 Lato z polską w Bytomiu Stowarzyszenie "Wspólnota Polska"

W dniach od 14 do 24 czerwca 2018 roku zorganizowano w Bytomiu obóz językowo – edukacyjny dla dzieci i młodzieży z Domu Polskiego oraz Szkoły Sobotniej Jana Pawła II w Samborze.

Bloki edukacyjne obejmowały zajęcia doskonalące z języka polskiego, pogadanki z historii, kultury, przyrody, ochrony środowiska. Goście uczestniczyli w pikniku rodzinnym zorganizowanym pod hasłem „Znamy prawa dziecka” w Szkole Podstawowej nr 51 z Oddziałami Integracyjnymi, na którym spotkali się z władzami miasta Bytomia oraz radnymi.

Uczestnicy projektu zwiedzili Częstochowę Jasną Górę, Śląski Ogród Zoologiczny, Obserwatorium i Planetarium Astronomiczne w Chorzowie, Katowice, Tarnowskie góry i Zamek w Starych Tarnowicach o niezwykłych walorach historycznych i architektonicznych, unikalny przykład budowli renesansowej na Górnym Śląsku.

Wyjątkową atrakcją był wyjazd do Goczałkowic gdzie poznano funkcje zbiornika wodnego.

Dużą przyjemność sprawił rejs łodzią badawczą. Goście z rówieśnikami z Polski uczestniczyli w spotkaniu z teatrem w Chorzowie. Dodatkową atrakcją pobytu były zajęcia na krytej pływalni. Młodzież uczestniczyła również w licznych zajęciach rekreacyjnych w Parku Miejskim w Bytomiu w tym w koncertach i „Nocy Świętojańskiej”.

LATO Z POLSKĄ - ZESTAWIENIE DZIAŁAŃ
Przedsięwzięcie finansowane ze środków otrzymanych od Kancelarii Senatu
w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.

facebook