"Lato z Polską"
program dla dzieci i młodzieży
ze środowisk polskich i polonijnych
realizowany przez Stowarzyszenie "Wspólnota Polska"


2018-07-29 "LATO Z POLSKĄ" WYCIECZKA DO WARSZAWY Stowarzyszenie "Wspólnota Polska"

W ramach akcji "Lato z Polską" młodzież z Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej w Żółkwi zwiedzała Warszawę.

Jednym z punktów wycieczki była wizyta w Domu Polonii Stowarzyszenia "Wspólnota Polska"!

Zdjęcia: Tkpzl Zolkiew

LATO Z POLSKĄ - ZESTAWIENIE DZIAŁAŃ
Przedsięwzięcie finansowane ze środków otrzymanych od Kancelarii Senatu
w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.

facebook