"Lato z Polską"
program dla dzieci i młodzieży
ze środowisk polskich i polonijnych
realizowany przez Stowarzyszenie "Wspólnota Polska"


2018-07-25 "LATO Z POLSKĄ" W PUŁTUSKU Stowarzyszenie "Wspólnota Polska"

8 lipca 2018r. Dom Polonii przywitał pierwsze grupy polonijne w ramach akcji "Lato z Polską". Dzieci i młodzież z USA, Węgier, Belgii, Rosji i Czech, w ciągu dwóch tygodni poznawały kulturę i tradycję kraju swoich przodków.

Uczestnicy projektu to osoby, które wyróżniają się w tamtych środowiskach polonijnych - uczą się języka polskiego, uczestniczą w konkursach, biorą udział w pracach zespołów folklorystycznych.

Główną ideą akcji "Lato z Polską" jest umożliwienie młodym rodakom zobaczenia Polski i bliższego poznania jej kultury i historii, szlifowania języka polskiego. Kolonie w Pułtusku mają charakter Festiwalu Kultur - podczas pobytu odbył się koncert w Amfiteatrze Zamkowym - uczestnicy śpiewali utwory ze swojego kraju.

Tradycyjnie po występach odbyła się degustacja potrawy narodowej - tym razem było to leczo, przygotowane przez kolonistów z Węgier - pod czujnym okiem opiekuna.

Zdjęcia: Hotel Zamek Pułtusk *** Dom Polonii


Przedsięwzięcie finansowane ze środków otrzymanych od Kancelarii Senatu
w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.


LATO Z POLSKĄ - ZESTAWIENIE DZIAŁAŃ
Przedsięwzięcie finansowane ze środków otrzymanych od Kancelarii Senatu
w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.

facebook