"Lato z Polską"
program dla dzieci i młodzieży
ze środowisk polskich i polonijnych
realizowany przez Stowarzyszenie "Wspólnota Polska"


2018-08-10 "LATO Z POLSKĄ" NA ŚLĄSKU Stowarzyszenie "Wspólnota Polska"

Polska młodzież z Polskiej Szkoły Żytomierskiego Obwodowego Związku Polaków na Ukrainie bierze udział w koloniach na gościnnej ślaskiej ziemi. W Bytomiu młodych Polaków powitały Agata Żak z Urzędu Marszałkowskiego Śląskiego województwa i Alicja Brzan - Kłoś z Górnośląskiego oddziału Stowarzyszenia "Wspólnota Polska".

Na młodzież czeka intensywny i urozmaicony program, zawierający zarówno wycieczki krajoznawcze jak i lekcje języka polskiego i historii oraz warsztaty tańca i gry scenicznej przygotowany przez instruktorów i artystów Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk”.

Polacy z Ukrainy zapoznają się z Muzeum Zamkowym w Pszczynie, Muzeum Górnośląskim w Bytomiu, Muzeum Śląskim w Katowicach, Zabytkową Kopalnią Srebra w Tarnowskich Górach, Muzeum Etnograficznym w Chorzowie oraz Radiem Katowice.

Zwiedzą duchową stolicę Polski - Częstochowę i pomodlą się w Sanktuarium NMP na Jasnej Górze. Zapoznają się z kulturą polską na koncercie Zespołu Pieśni i Pieśni i Tańca „Śląsk”, festiwalu "Muzyka narodów". Spędzą czas w ZOO i na basenie.

Podsumowanie pobytu odbędzie się w Gmachu Sejmu Śląskiego w Katowicach podczas spotkania z wicemarszałkami Stanisławem Dąbrową i Małgorzatą Ochęduszko - Ludwik. Odbędzie się prezentacja filmiku i zdjęć młodzieży wykonanych w trakcie pobytu.

Akcja „Lato z Polską” zainicjowana została w roku 2009 pod auspicjami Senatu RP. Projekt realizowany jest przez Górnośląski oddział Stowarzyszenia Wspólnota Polska w Katowicach we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego oraz miastem Bytom.

W imieniu uczestników oraz Zarządu ŻOZPU składamy gorące podziękowania na ręce wicemarszałka Stanisława Dąbrowy, członka Zarządu Małgorzaty Ochęduszko - Ludwik, prezydenta Bytomia Damiana Bartyli, bezpośrednio Agacie Żak z Urzędu Marzałkowskiego i Alicji Brzan- Kłoś ze Wspólnoty Polskiej za owocną współpracę i wsparcie Polaków Żytomierszczyzny.

Wiktoria Laskowska-Szczur
Żytomierski Obwodowy Związek Polaków na Ukrainie

LATO Z POLSKĄ - ZESTAWIENIE DZIAŁAŃ
Przedsięwzięcie finansowane ze środków otrzymanych od Kancelarii Senatu
w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.

facebook