"Lato z Polską"
program dla dzieci i młodzieży
ze środowisk polskich i polonijnych
realizowany przez Stowarzyszenie "Wspólnota Polska"


2018-08-09 "LATO Z POLSKĄ" PO RAZ 7 W KRAKOWIE Stowarzyszenie "Wspólnota Polska"

W ramach polonijnej akcji "Lato z Polską" na zaproszenie Oddziału Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” w Krakowie przy finansowym wsparciu Województwa Małopolskiego i Kancelarii Senatu RP, w dniach 17 - 26 lipca br. w Krakowie przebywała 120-osobowa grupa młodzieży polskiej i ich opiekunów z Białorusi (Mińsk), Litwy (Wilno), Łotwy (Daugavpils), Mołdawii (Bielce) i Ukrainy (Bolechów, Dolina, Żytomierz).

Uczestnikami wypoczynku letniego była młodzież w wieku 12 – 17 lat, polskiego pochodzenia uczęszczająca na zorganizowane zajęcia z języka polskiego w miejscu swojego zamieszkania. Zakwaterowani byli w Internacie Zespołu Szkół Elektrycznych nr 1 przy ul. Kamieńskiego 49a w Krakowie.

Program pobytu został przygotowany pod kątem edukacyjno-krajoznawczym, sportowym i wychowawczym. W ramach programu odbywały się lekcje języka polskiego, wycieczki opracowano w kontekście 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Młodzież i ich opiekunowie zwiedzili m.in. Kopiec Krakusa, Kościuszki i Piłsudskiego, Muzeum Lotnictwa – Park Lotników, Droga Królewska, Wzgórze Wawelskie, Kazimierz, Muzeum UJ Collegium Maius, Dzielnica Uniwersytecka, Kopalnię Soli w Wieliczce, Wadowice i Kalwarię Zebrzydowską.

Projekt realizowany został przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” Oddział w Krakowie ze środków otrzymanych od Kancelarii Senatu w ramach sprawowania opieki Senatu RP nad Polonią i Polkami za granicą oraz Województwa Małopolskiego

SWP Oddział w Krakowie

LATO Z POLSKĄ - ZESTAWIENIE DZIAŁAŃ
Przedsięwzięcie finansowane ze środków otrzymanych od Kancelarii Senatu
w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.

facebook