"Lato z Polską"
program dla dzieci i młodzieży
ze środowisk polskich i polonijnych
realizowany przez Stowarzyszenie "Wspólnota Polska"


2018-08-09 JEDYNE TAKIE "LATO Z POLSKĄ" Stowarzyszenie "Wspólnota Polska"

Uroczyste wręczenie dyplomów i drobnych upominków zakończyło pobyt w Pułtusku młodzieży z Żółkwi na Ukrainie. Kolonie już wspominają z sympatią a wycieczki na długo zostaną w pamięci.

Poniżej relacja z wyjazdu do Krakowa i Wieliczki. Duże wrażenie na wszystkich zrobiła wycieczka do Kopalni Soli, gdzie pod czujnym okiem przewodnika, ubrani w kombinezony ochronne, przemierzali górniczą trasę.

Szczególne podziękowania uczestnicy przesyłają swoim wychowawcom! Kierownik kolonii: Magdalenie Myślak i wychowawcom: Wiktorii Kalinowskiej, Danucie Tyszkiewicz i Monice Krystosiak.

Zdjęcia: Tkpzl Zolkiew

LATO Z POLSKĄ - ZESTAWIENIE DZIAŁAŃ
Przedsięwzięcie finansowane ze środków otrzymanych od Kancelarii Senatu
w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.

facebook