"Lato z Polską"
program dla dzieci i młodzieży
ze środowisk polskich i polonijnych
realizowany przez Stowarzyszenie "Wspólnota Polska"


2018-07-10 „LATO Z POLSKĄ” DLA 40. POLSKICH DZIECI Z BIAŁORUSI W BIAŁYMSTOKU Stowarzyszenie "Wspólnota Polska"

Realizacja pobytu 40. polskich dzieci z Białorusi w Białymstoku w dn. 23.06.2018 – 02.07.2018 r. była już kolejną edycją w długoletniej współpracy Oddziału z Miastem Białystok i dyrekcją X LO w Białymstoku.

W programie pobytu znalazły się m.in: zwiedzanie Białegostoku, wycieczki do Augustowa i Warszawy, warsztaty plastyczne i językowe, zajęcia sportowe i tematyczne, spotkania integracyjne z dziećmi z Białegostoku oraz liczne atrakcje takie jak: Sporty alternatywne w Strefie X (Paintball, zajęcia łucznicze, Survival, biegi z obciążeniem) Flash-Centrum Wspinaczkowe, zwiedzanie Stadionu Miejskiego, Wioska Indiańska, kręgle, kino, ognisko, Park Jurajski, Strefa Wysokich Lotów - Park Linowy oraz wiele innych atrakcji.

W organizację tego działania zaangażowanych zostało wiele instytucji kulturalnych i oświatowych z Białegostoku.

Tradycyjnie, jak co roku, uczestnicy pobytu zostali zaproszeni do Pałacyku Gościnnego przez Prezydenta Miasta Białegostoku. Spotkaniu towarzyszyło duże zainteresowanie lokalnych mediów.

Wszyscy uczestnicy pobytu otrzymali w prezencie plecaki z przyborami szkolnymi. W przygotowanym programie znalazło się szereg spotkań integracyjnych z uczniami SP nr 34 w Białymstoku oraz dziećmi uczestniczącymi w półkoloniach w Młodzieżowym Domu Kultury w Białymstoku, m.in. zajęcia rekreacyjno-sportowe, rozgrywki piłki nożnej i zawody lekkoatletyczne.

Pobyt w Białymstoku dostarczył wszystkim wielu wrażeń.

LATO Z POLSKĄ - ZESTAWIENIE DZIAŁAŃ
Przedsięwzięcie finansowane ze środków otrzymanych od Kancelarii Senatu
w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.

facebook