Letnia Akademia Kultury i Języka Polskiego 2019


lipiec 2018 LETNIA AKADEMIA KULTURY I JĘZYKA POLSKIEGO W POZNANIU Stowarzyszenie "Wspólnota Polska"

Od 4 sierpnia 2019 r. trwa w Poznaniu Letnia Akademia Kultury i Języka Polskiego, na którą przyjechało 18 osób z 7 krajów (Białoruś (3 os.), Francja (1 os.), Mołdawia (1 os.), Niemcy (1 os.), Ukraina ( 5 os.) , Rosja (6 os.), Włochy (1 os.). Uczestnicy reprezentują kilkanaście organizacji polonijnych z 16 miejscowości.

Uroczysta inauguracja Letniej Akademii miała miejsce w dniu 5 sierpnia br. w Salonie Adama Mickiewicza Collegium Maius Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. W inauguracji wzięli udział przedstawiciele uniwersytetu ( prof. Jarosław Liberek, dr Izabela Wieczorek,) i Zarządu Wielkopolskiego Oddziału Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” (wiceprezes dr Izabela Wyszowska, dyrektor biura Oddziału,  Dariusz Łukaszewski). 

Wykład inauguracyjny pt. "Frazeologia polska. Tradycja i współczesność" wygłosił prof. UAM dr hab. Jarosław Liberek, kierownik Instytutu Filologii Polskiej, który w zajmujący i przystępny dla słuchaczy sposób przedstawił historię języka polskiego, zasób słownictwa w dawnej i współczesnej polszczyźnie oraz wypływ innych języków na język polski.


W ramach dwutygodniowego pobytu w Poznaniu uczestnicy Letniej Akademii wezmą udział w codziennych lektoratach z języka polskiego, wykładach akademickich z zakresu języka polskiego, literatury, historii Polski, podstaw kulturowych Polski i ekonomii, a także w warsztatach tematycznych (dziennikarskich, tanecznych i chóralnych). Zajęcia odbywają się w gmachu Collegium Maius UAM.

W programie turystyczno - kulturalnym zaplanowano zwiedzanie Poznania (Stare Miasto, Ostrów Tumski), wyjazdy krajoznawcze  do zamku w Kórniku, pałacu w Rogalinie, Szlakiem Piastowskim (Wzgórze Lecha i Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie, zabytki romańskie Strzelna), a także koncerty (organowy w farze poznańskiej oraz plenerowe nad Jeziorem Maltańskim), kręgielnię i wyjazd do aquaparku.

Letnia Akademia w Poznaniu, która potrwa do 17 sierpnia br. i  została  przygotowana przez Wielkopolski Oddział Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” przy współpracy ze Studium Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców UAM w Poznaniu.

Tekst: Dariusz Łukaszewski, SWP Oddział Wielkopolski
Zdjęcia: Barbara Orlowski, Krefeld / NIemcy


Letnią Akademię Kultury i Języka Polskiego w Poznaniu
zrealizował Wielkopolski Oddział Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” w Toruniu.


Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
nad Polonią i Polakami za granicą.


LETNIA AKADEMIA KULTURY I JĘZYKA POLSKIEGO W PORTALU WSPÓLNOTY POLSKIEJ


Formuła Letniej Akademii adresowana jest do osób dorosłych pochodzenia polskiego.


W ramach pobytu w Polsce uczestnicy wezmą udział w lektoratach z języka polskiego prowadzonych przez doświadczonych specjalistów oraz warsztatach i wykładach o tematyce historyczno-kulturowej prowadzonych przez pracowników naukowych. Odbędą się spotkania plenerowe, wizyty studyjne, panele dyskusyjne oraz wycieczki integracyjne, które umożliwią uczestnikom pełniejsze uczestnictwo w bogactwach dziedzictwa i kultury narodowej Polski.Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów