Letnia Akademia Kultury i Języka Polskiego 2018


sierpień 2018 LETNIA AKADEMIA KULTURY I JĘZYKA POLSKIEGO W POZNANIU Stowarzyszenie "Wspólnota Polska"

Pani Grazhyna Spewak (Grodno, Białoruś) dzieli się z nami wrażeniami z pobytu w Poznaniu w czasie Letniej Akademii. Dziękujemy serdecznie za relację i piękne zdjęcia!

"W te deszczowe zimne jesienne dni przypominam słoneczne i upalne 2 tygodnie, które spędziłam w Poznaniu. To był pobyt edukacyjny w ramach udziału w Letniej Akademii Kultury i Języka Polskiego, organizowanej przez Wielkopolski Oddział Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” przy współpracy ze Studium Języka i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Projekt był finansowany ze środków Senatu RP.

Pierwszego dnia byliśmy podzieleni na 3 grupy językowe, w ramach których mieliśmy zajęcia. Każda grupa została utworzona w odniesieniu do poziomu znajomości języka polskiego. Trafiłam do grupy zaawansowanej. Na zajęciach językowych dyskutowaliśmy na aktualne tematy, zapoznawaliśmy się z ciekawymi poglądami znanych Polaków na różne współczesne tematy, dowiedzieliśmy się jakie są najpopularniejsze polskie słowa, nie zabrakło też i ćwiczeń gramatycznych. Dzięki miłej atmosferze zajęcia były bardzo intensywne i ciekawe. Oprócz zajęć językowych słuchaliśmy wykładów profesorów UAM na temat świąt narodowych, polskich obiektów UNESCO, literatury, sytuacji społeczno-politycznej, niepodległości Polski.

Codziennie po południu mieliśmy wycieczki terenowe. Udało nam się zobaczyć: zamek Cesarski i całą dzielnicę Zamkową, Ostrów Tumski z Katedrą, współczesne muzeum ICHOT – Brama Poznania, Muzeum Narodowe, park Cytadela, Ogród Botaniczny. Braliśmy udział w sesji pieczenia Rogali Marcińskich w Rogalowym Muzeum Poznania. Oprócz tego udało nam się zwiedzić pałac w Rogalinie i Zamek w Kórniku. Byliśmy też w miejscach gdzie się „Polska zaczęła”: na Ostrowie Lednickim i w Gnieźnie. Nie zabrakło też i rozrywki – saneczki, karuzela i kolejka górska na Malcie, aquapark, bawling, kino, koncerty, rekreacja nad jeziorem i spacer po parkach Poznania.

Jak widać, wrażeń było tak dużo, że dopiero pod koniec września udało mi się je systematyzować. Dlatego chciałabym serdecznie podziękować całej kadrze pedagogicznej UAM (a szczególnie mgr. Marcie Nowak), opiekunce naszej grupy dr. Izabeli Wieczorek, wszystkim pracownikom Domu Studenckiego „Zbyszko”, i oczywiście Dyrektorowi Biura Wielkopolskiego Oddziału Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” panu Dariuszowi Łukaszewskiemu, bez którego nie było by tego mile spędzonego czasu w Poznaniu, nowych znajomości i ciepłych wspomnień.

Łączy nas Niepodległa!"
Grazhyna Spewak


Przedstawiamy relację fotograficzną z Poznania.
Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
nad Polonią i Polakami za granicą.


LETNIA AKADEMIA KULTURY I JĘZYKA POLSKIEGO W PORTALU WSPÓLNOTY POLSKIEJ


Formuła Letniej Akademii adresowana jest do osób dorosłych pochodzenia polskiego.


W ramach pobytu w Polsce uczestnicy wezmą udział w lektoratach z języka polskiego prowadzonych przez doświadczonych specjalistów oraz warsztatach i wykładach o tematyce historyczno-kulturowej prowadzonych przez pracowników naukowych. Odbędą się spotkania plenerowe, wizyty studyjne, panele dyskusyjne oraz wycieczki integracyjne, które umożliwią uczestnikom pełniejsze uczestnictwo w bogactwach dziedzictwa i kultury narodowej Polski.

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów