WSPÓLNOTA POLSKA DLA MŁODZIEŻY

KLUB
STUDENTA POLONIJNEGO


Klubu Studenta Polonijnego przy Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska", pozwala na realizację wielu pomysłów zgłaszanych przez młodzież oraz umożliwia studentom zaplanowanie ścieżek rozwoju osobistego, gromadzenie różnorodnych doświadczeń i stwarza szansę poznania większej liczby osób polskiego pochodzenia.
12.10.2020


Polskie obywatelstwo - warto je mieć!


Klub Studenta Polonijnego Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" zaprasza wszystkich bardzo serdecznie na spotkanie (online) dot. uzyskania obywatelstwa polskiego.

Spotkanie odbędzie się w poniedziałek, 12 października, o godz. 18:00.

Ponieważ celami i zadaniami Klubu są: wymiana doświadczeń i posiadanej wiedzy pomiędzy członkami Klubu oraz upowszechnianie wiedzy na temat Polonii, Polaków za granicą, stosunków międzynarodowych, polityki polonijnej oraz polityki zagranicznej Rzeczypospolitej Polskiej, członkowie Klubu zdecydowali organizować spotkanie, na którym przybliżą tematykę związaną z nabyciem obywatelstwa polskiego w oparciu o własne doświadczenia.

Ostatnio w Polsce można zaobserwować przypływ cudzoziemców, a liczba cudzoziemców, którzy otrzymują polskie obywatelstwo stale rośnie. Większość to są osoby polskiego pochodzenia, w tym młodzież, która po studiach i kilku latach życia w Polsce ubiega się o paszport polski. Właśnie dlatego w ramach projektu członkowie Klubu, z praktycznej strony, będą odpowiadać na pytania, a zakres konsultacji obejmować będzie kwestie dotyczące podstawowych informacji, z którymi musi być obeznany cudzoziemiec przybywający do urzędu wojewódzkiego, podstawowych aspektów życia na terytorium RP, w tym - obywatelstwa polskiego.

Podczas spotkania zostaną też przedstawione kilka powodów, dla których warto mieć obywatelstwo polskie i polski paszport, sposoby jego nabycia i co trzeba wiedzieć starając się o polskie obywatelstwo.
Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za granicą.
KLUB STUDENTA POLONIJNEGO