WSPÓLNOTA POLSKA DLA MŁODZIEŻY

KLUB
STUDENTA POLONIJNEGO


Klubu Studenta Polonijnego przy Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska", pozwala na realizację wielu pomysłów zgłaszanych przez młodzież oraz umożliwia studentom zaplanowanie ścieżek rozwoju osobistego, gromadzenie różnorodnych doświadczeń i stwarza szansę poznania większej liczby osób polskiego pochodzenia.
08.10.2020


Studia w Polsce:
jak się w nich odnaleźć?


Klub Studenta Polonijnego działający przy Stowarzyszeniu „Wspólnota Polska” zaprasza na spotkanie online „Studia w Polsce: jak się w nich odnaleźć?”

Konferencja odbędzie się 8 października o godzinie 18:00 według czasu polskiego.

Spotkanie będzie poświęcone tematyce studiów w Polsce, działalności Klubu Studenta Polonijnego oraz możliwości uzyskania wsparcia ze strony Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” w postaci stypendium naukowego oraz w wsparcia ze strony członków Klubu Studenta Polonijnego.

Dodatkowo przypominamy, że Klub Studenta Polonijnego w Warszawie realizuje projekt "Starter Polonijny". Celem prowadzonych działań jest udzielenie wsparcia od strony prawnej oraz administracyjnej osobom polskiego pochodzenia, wyrażającym chęć podjęcia studiów w Polsce.


Prosimy o potwierdzenie obecności na spotkaniu na mail – stypendia@wspolnotapolska.org.pl
KLUB STUDENTA POLONIJNEGO