WSPÓLNOTA POLSKA DLA MŁODZIEŻY

KLUB
STUDENTA POLONIJNEGO


Klubu Studenta Polonijnego przy Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska", pozwala na realizację wielu pomysłów zgłaszanych przez młodzież oraz umożliwia studentom zaplanowanie ścieżek rozwoju osobistego, gromadzenie różnorodnych doświadczeń i stwarza szansę poznania większej liczby osób polskiego pochodzenia.
17.06.2020


Spotkanie studentów:
"System edukacji w Polsce oraz Kanadzie"


W środę, 17 czerwca odbyło się spotkanie Klubu Studenta Polonijnego Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" ze Stowarzyszeniem Polskich Studentów na Uniwersytecie w Toronto.

Spotkanie miało charakter zapoznawczy, z tego względu każdy klub na początku krótko zaprezentował swoją działalność, a każdy uczestnik spotkania miał możliwość zabrania głosu i powiedzenia kilku słów o sobie.

Po zapoznaniu się przeszliśmy do tematu przewodniego – „System edukacji w Polsce oraz Kanadzie”. Każda strona przedstawiła, jak wygląda system edukacji w obu państwach, szczególnie na poziomie wyższym. Temat wzbudził bardzo duże zainteresowanie, nie zabrakło też pytań. Dziękujemy naszym kanadyjskim kolegom za miłe spotkanie i liczymy na owocną współpracę!

KLUB STUDENTA POLONIJNEGO