WSPÓLNOTA POLSKA DLA MŁODZIEŻY

KLUB
STUDENTA POLONIJNEGO


Klubu Studenta Polonijnego przy Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska", pozwala na realizację wielu pomysłów zgłaszanych przez młodzież oraz umożliwia studentom zaplanowanie ścieżek rozwoju osobistego, gromadzenie różnorodnych doświadczeń i stwarza szansę poznania większej liczby osób polskiego pochodzenia.
04-06.2020


Członkowie Klubu Studenta Polonijnego podczas pandemii


Co w czasach pandemii porabiają członkowie Klubu Studenta Polonijnego Stowarzyszenia "Wspólnota Polska"?... Róznorodność pomysłów na spędzanie - w dużej mierze - wolnego czasu jest przeogromna. Można rozkoszować się "nic-nie-robieniem" lub doskonalić warsztat artystyczny. Nadal w modzie jest czytanie, nauka języka polskiego, sport, film. Zresztą - sami zobaczcie.
KLUB STUDENTA POLONIJNEGO